Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Sommarracet

Tävlingen inlagd:

2020-06-08

Tävlingsdatum:

2020-07-18

Sista anmälningsdatum:

2020-07-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Ask

Raceontroller:

Tommy Malmborg

Domare:

Robert Krondahl

Teknisk chef:

Marcus Claëson

Säkerhetschef:

Jan Brodén

Miljöchef:

Jerry Svensson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion, 0705917379

Tidsplan:

Administrativ incheckning 07.00-08.30
Besiktning 07.00-09.00 på startplattan
Förarsammanträde 09.30 på startplattan.
Första start 10.00
Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final Seniorer bakom huvudposteringen.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan. Slutgiltiga resultatlistor kan hämtas vid ”Anmälan” efter tävlingen. Skickas ej ut till förarna.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
Seniorer, damer och juniorer beroende på antal startande i varje klass, B final vid minst 15
startande, C final vid minst 28 startande, D final vid minst 45 startande.
Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning.
För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens tillhandahållna reklam sitta på bilen vid varje
start.
Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat.
Alt.spår är det vänstra körfältet i första kurvan.
Heatbyte kommer ej att tillåtas.
Rödflaggat heat startas sist i omgången, vid tjuvstart omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40, Max 140

Startordning:

Junior, Dam, Senior. Tredje omgången; Senior, junior, dam.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.
P.g.a. rådande omständigheter med Coronapandemin så kommer WO-avgift ej att tas ut vid för
sen avanmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på startrakan
och stanna före speakertornet för prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias, 0705917379

Återbud, telefonnummer:

Skickas till hfrc@telia.com

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2020-07-12

E-post:

hfrc@telia.com

Publikfri tävling

Varje tävlande kommer att tilldelas 3 st. armband som berättigar tillträde till tävlingsområdet,
(förare + 2 teammedlemmar.) De som inte kan uppvisa sitt armband (på armen) kommer att
avvisas från området.

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.
Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån. Kom
ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats.

Miljö

OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Delad bil

Anges på anmälan med vem man delar bil med

Fordon över 6 m

Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st tävlingsbilar parkerade hos sig.

Hemmaförare

Ange gärna en funktionär med namn och tfnnummer på anmälan.

Grillning

Grillning får ENDAST ske på anvisad plats på tävlingsdagen.

Faktafunktionärer

Anges i PM på tävlingsdagen


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se