Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Träning

Tävlingen inlagd:

2020-06-29

Tävlingsdatum:

2020-07-14

Sista anmälningsdatum:

2020-07-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:


Domare:


Teknisk chef:

Göran Cedergren

Säkerhetschef:

Rolle Stavlind

Miljöchef:

Conny
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutabanan

Tidsplan:

Träningspass 1: 10-12
Träningspass 2: 13 -15
Träningspass 3: 15:30 - 17:30

Depån är tillgänglig 30 min innan sitt tävlingspass och när man tränat klart så lämnar
man depån snarast.

Ange önskemål på träningspass i den ordning som önskas under övrigt.
Ange även om man skulle vilja deltaga i flera Träningspass mån av plats.

Max antal per träningspass är 15st.

Obs !! Endast förare och två mekaniker får medfölja i teamet.

Meddelande om vilket träningspass man fått kommer att finnas på hemsidan
www.folkrace-gotland.se.

Resultatlistan anslås:

Inget resultat

Tävlingens genomförande:

Träningen körs klassvis ordning veteran/Senior/Dam, Junior.
Man kör tre varv.
Man får köra så många gånger man vill inom träningspasset.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

15

Startordning:


Startuppställning:


Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:


Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Samtliga förare betalar 200:-/Träningspass.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:


Upplysningar, telefonnummer:

0705281593

Återbud, telefonnummer:

0705281593

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Depå
Uppställning i depå kommer att ske under tävlingsledningens anvisningar på
plats

Kiosk
Ingen kiosk


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se