Inbjudan till Eskilstuna MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna MK

Tävling:

Kräftracet Publikfri tävling Anmälan är stängd Ring Anita för info 070504532 ej efter 21.00

Tävlingen inlagd:

2020-07-15

Tävlingsdatum:

2020-08-22

Sista anmälningsdatum:

2020-07-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ronny Jansson070-6836282

Biträdande Tävlingsledare:

Anita Pentell 070-6504532

Raceontroller:

Jonas Lagergren 070-7208639 / Håkan Persson

Domare:

Sture Norlin

Teknisk chef:

Elin Eriksson

Säkerhetschef:

Harry Mattsson

Miljöchef:

Harry Mattsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan Eskilstuna

Tidsplan:

Anmälan 06:45 - 08:45

Besiktning St.nr 1 - 30 07.00 - 07.30
St.nr 31-60 07.30 - 08.00
St.nr 61 - 08.00 - 08.30
Juniorer Damer/Veteraner 08.30 - 09.00
Endast föraren skall närvara på besiktningen.

Förarsammanträde 09:30 Håll avstånd !!
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Delresultat efter varje omg. Fullständigt resultat via mail. Samt vid prisutdelnigen.

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade omg. där även startspåren är förlottade. samt A, B, C- Finaler
(antal finaler beroende på antal anmälda i resp. klass).

Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg.
Poäng räkning 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.

Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bil lämnat banområdet.
Alternativspår kommer att användas.
Prisutdelning vid klubbstugan

Deltagare, klasser:

Endast tre personer/bil inkl, förare. Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

120

Gallringsmetod:

Gallring sker efter anmälningsdatum

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Meddelas i PM 1

Startuppställning:

6 bilar med gemensam start

Miljö:

Se G2

Se G2 Miljöstation bakom klubbhuset. Soptunnor finns i Depån. Ingen öppen eld i depån. Uppsamlingskärl, preseninngunder tävlingsbilen bransläckasre skall finns synlig vid serviceplatsesn.

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka. Se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Enligt reglementet FR-T 2.1

Avgifter:

Sen. Dam 300:- Jun.200:-
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och Finnas bokförda på
klubbens konto senast tisdagen den 18 augusti.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Utdelas till de 3 första i sen. Dam. och vet. Juniorer samtliga i finaler. Vid klubbstugan Håll
avstånd.

Upplysningar, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21.00

Återbud, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21,00 Helst via sms

Anmälan till:

Eskilöstuna Mk Box 271 631 04 Eskilstuna

E-post:

eskilstunamk@swipnet.se

Övrigt


Kom ihåg att anmäla ev. delad bil under övrigt i anmälan. Där skall också mekanikerna
namnges för inpasseringskontroll. Endast namngivna personer släpps in till banan. Det
kommer att finnas Ordningsvakter som säkerställer att det inte kommer in publik!!
Inne i depån håller vi avstånd till varandra.
Klubbstugan kommer endast vara öppen för toalettbesök, så vill att ni tänker på att hålla
avstånd till varandra.
Vi har en stor depå som ni SKA utnyttja.

Endast enklare servering utomhus.

Vid fall av force majeure eller andra direktiv från myndigheterna äger arrangören rätt att
i samråd med domaren avlysa tävlingen. Kan ske med kort varsel


Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger
bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för idrotts- och
Tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan
stanna hemma.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå och på publikvallen.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel!

Mer utförlig plan kring restriktioner om COVID-19 publiceras på Eskilstunas hemsida
samt Facebook sida när tävlingen närmar sig.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se