Inbjudan till Botkyrka Motorklubb, Botkyrka

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Botkyrka Motorklubb, Botkyrka

Tävling:

September Racet

Tävlingen inlagd:

2020-08-10

Tävlingsdatum:

2020-09-26

Sista anmälningsdatum:

2020-08-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pirjo Lundsten - 070 776 16 30

Biträdande Tävlingsledare:

Dennis Kallin -

Raceontroller:

Fredrik Bergsten 070 805 20 20

Domare:

Arne Mårtensson 070 568 96 13

Teknisk chef:

Björn norman 070 517 13 57

Säkerhetschef:

Erik Lindholm 070 555 10 21

Miljöchef:

Hans Tormund 070 778 41 13
Tävlingsinformation Tävlingsdepå
Endast en servicebil får inträde till depån.
Fordon längre än 9m föranmäls


All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar.
Gäller både servicebil och tävlingsbil i depån.

*OBS*
Två mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren.

Övrigt: Hemmaförare anmäler minst en funktionär på tävlingsdagen. KLART


Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er
tillsammans samtidigt vid administrativa incheckningen.

Anbud: Enligt Folkrace reglementet FR 10.3 och 10.4 och enligt gällande dispens

Publikfri Tävling:
Varje tävlande kommer att tilldelas 3 st armband som berättigar
tillträde till tävlingsområdet, (förare + 2 teammedlemmar). De som inte kan uppvisa sitt
armband (på armen) kommer att avvisas från området, vi vill att ni hjälper oss med
detta i mesta möjliga mån. Alla teammedlemmar SKA komma samtidigt och armbandet
fästes av Botkyrkas funktionärer
Det kommer finnas funktionärer som säkerställer att det inte
kommer in publik!!

Covid 19: Vi kommer att vara tvungna till att vara stenhårda för att upprätthålla
anpassade regler, men vi hoppas ödmjukast på er förståelse.
Ute i depån så vill vi att ni tänker på att hålla avstånd till varandra.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger
bland annat följande rekommendation till oss som ansvarar för idrott- och
tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan
stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktiviteten ska man åka hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depån och på publikplatser.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel exempelvis vid insläpp, av och på läktare och vid försäljning.

Swisch är föredraget vid alla köp/avgifter för att slippa kontanthantering.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Botkyrka Motor - Information Magnus Johansson 070 582 55 33

Tidsplan:

Fredag 2020-09-25
16.00 Depån öppnar
18.00-20.00 Anmälan & Besiktning

Lördag 2020-09-26
06.00 Depån öppnar
07.00-8.30 Anmälan och besiktning
09.00 Förarsammanträde vid Klubbstugan
09.30 Funktionärssammanträde vid Startplattan
10.00 Första startResultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan i depån efter varje omgång. Slutresultat på BMKs hemsida

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser, Juniorer, Dam/Veteran samt Seniorer.

Samtliga klasser kör 4 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1 Kvalheaten körs
i 3 varv och finalerna i 5 varv.

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng.

Erhållen svartflagg = 0 poäng.
Särskiljning; Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 5-4-3-2-1. Vid lika
poäng sker lottning av sekretariatet

Lördag:
Samtliga klasser kör 4 kvalomgångar

Finaler:
A B C final för seniorer,.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antal startande.

Runnerup tillämpas i finalerna.

Alternativspår kommer användas
Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat.
Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering

Alkoholtest kommer att genomföras innan/under tävlingen

Rödflaggat heat körs om sist i klassomgång.
Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås på tavlan.Deltagare, klasser:

Juniorer, Dam/Veteran samt Seniorer.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 126

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126 totalt Reservlista tillämpas vid fler

Startordning:

Juniorer, Dam/veteran, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning kan genomföras

Miljö:

Se G2

Se G2 Avfall Tas med hem. Tät presenning ska vara placerad under tävlingsfordonet. Uppsamlingskärl ska placeras där risk för spill eller läckage kan ske.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter utesluts föraren.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-,Botkyrkas Juniorer har fri startavgift
Dam & Veteraner samt Seniorer 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
*OBS* Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i föraroverall.
Prisutdelningen sker vid klubbhuset

Upplysningar, telefonnummer:

Upplysningar lämnas av Magnus Johansson 0704825533

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto om anmälningstiden inte gått ut. Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en avgift på 500:-

Anmälan till:

SBF:s hemsida för Anmälan Online

E-post:

olberga18@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se