Inbjudan till smk helsingborg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

smk helsingborg

Tävling:

Höstracet

Tävlingen inlagd:

2020-08-27

Tävlingsdatum:

2020-10-24

Sista anmälningsdatum:

2020-09-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Michael Sörensen 0709-148041

Biträdande Tävlingsledare:

Annika Sörensen 0700-918904

Raceontroller:

Joakim Hallengren 0731-507617 Andreas Cronsell 0705-533532

Domare:

Magnus Bendroth 0706-857004

Teknisk chef:

Christoffer Gudmundson 0708-550517

Säkerhetschef:

Micaela Petersson 0722-133555

Miljöchef:

jim oscarsson 0733-861108
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Väla Motorstadion,Andesitgatan 1 Helsingborg

Tidsplan:

OBS!!!! Avlastning på lördag får inte ske innan 07.00 och endast avlastning inne i
depån.
På fredag och lördag får det inte startas några folkracebilar efter 21.00
Detta på grund av vårt miljötillstånd och avtal med närliggande boende.

Fredag: Depå öppnar fredag 17.00
Anmälan: 18.00-19.15
Besiktning på startplattan: 18.00-19.30

Lördag:
Anmälan: 06.30-08.15
Besiktning på startplattan : 07.00-0830
Funktionärsmöte på startplattan 09.00
Förarinfo i högtalarna:09.30
Första start : 10.00

Preliminär tidsplan
Kval 1&2
Lunch
Kval 3
Finaler
prisutdelning
anbud

Resultatlistan anslås:

Efter avslutat heat i fönstret på sekretariatet.Efter avslutad omgång på anslagstavlan. den kommer även att finnas på www.resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Föraroverall skall vara på besiktningen!!
Max120 startande,Vid över120 anmälda så upprättas en reservlista på max 30st.
reserverna rings in vart efter återbud inkommit.
vi kommer att stänga anmälan när vi har kommit upp i 150 anmälda.

Alla kör 3 kvalomgångar därefter finaler med runnerup.

A final i samtliga klasser
B final (minst 18 anmälda i klassen när anmälningstiden är slut)
C final (minst 30 anmälda i klassen när anmälningstiden är slut)

3 varv i kvalen 5 varv i final.
Alternativspåret: Kommer att användas OCH SKALL KÖRAS EN GÅNG PER HEAT

Rödflaggat heat körs om sist i omgången om inte annat meddelas av
tävlingsledningen.

Heatindelning är preliminär och framkallningschef kan ändra fritt.
Ni som delar bil, SKRIV DETTA I ANMÄLAN SKRIV ÄVEN VEM NI DELAR MED i er
anmälan så
lottar vi in er med så många heat som möjligt emellan er.

VI KOMMER ÄVEN ATT TILLÄMPA 2 MINUTERS REGELN.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Min 50 Max 120 vid anmälningstidens utgång.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 ordinarie 30 reserver

Startordning:

Preliminär: Senior,junior,dam

Startuppställning:

Max 6-bils heat

Miljö:

Se G2

Se G2 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN Varje tävlingsfordon skall ha minst 1st 6kg pulversläcker väl synlig. varje tävlingsfordon också ha ett uppsamlingskärl under bilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet.däck utan slirskydd. All form av däckrensningmed motorn igång ät förbjudet.

Avgifter:

Juniorer 200kr
Senior,dam,veteran 300kr
w.o efter 21/10 kl 18.00 kommer faktureras med 500kr
avlysning: vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren
avlysa
tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister Poängberäkning 7,5,4,3,2,1
vid lika poäng särskiljs det omgång3,2,1 sedan lottning

Upplysningar, telefonnummer:

Michael sörensen 0709-148041

Återbud, telefonnummer:

michael sörensen 0709-148041

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

smkhbgfolkrace@gmail.com

Publikfri tävling

inchekning kommer att ske utanför grindarna där varje tävlande
kommer tilldelas 3st armband som berättigar tillträde till tävlingsområdet
(förare+teammedlemmar) DEN SOM INTE KAN UPPVISA SITT ARMBAND PÅ ARMEN
KOMMER
ATT AVVISAS FRÅN OMRÅDET.

speaker

Michael Hjelm

Depåchef

Stefan Persson och Jonas Jacobsson

Buss,Husbil,Husvagn

Skriv i anmälan om ni kommer med större fordon över 6m och ca storlek på dom. el
kommer
att finnas i viss mån och kommer att kosta 100kr per dygn. Det skall stå minst 2
tävlingsbilar
till stora bussa över 10m. Depåchef kommer att avgöra var ni skall stå i depån och
detta skall
respekteras. inga husvagnar i depån.

COVID 19

Vi kommer köra tävlingen publikfri och förare tillåts enbart medtaga 2
teammedlemmar (max 3
personer/startnummer inklusive förare) Det kommer att finnas ordningsvakter som
kommer att
säkerhetsställa att det inte kommer in publik.
i depån och tillhörande lokaler vill vi att ni tänker på att hålla avstånd till varandra och
att
tvätta händerna så ofta som möjligt.
du som är sjuk,även mildare syntom skall stanna hemma.
Personer över 70år eller personer i riskgrupper bör stanna hemma.
Minska närkontakt,håll avstånd i depåoch på publik platser.
Vi ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till god
handhygien.
Undvik trängsel och håll avstånd vid insläpp och kiosk m.m

Ljudmätning

Vi kommer att genomföra ljudmätning och bestraffa enligt regelboken

Alkotest

Vi kommer att genomföra alkotest under helgen

Kiosken

Kommer att vara öppen från 17.00 på fredagen.
på lördagen från 07.00 fram till avslutad tävling

Swish

Vi tar gärna imot swish betalningartill anmälan och kiosken men det funkar lika bra
med
kontanter

HEMMAFÖRARE

SKALL ANMÄLA MINST 1ST FUNKTIONÄR PÅ ANMÄLAN UNDER ÖVRIGT,VID PROBLEM
KONTAKTA TÄVLINGSLEDAREN.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se