Inbjudan till MK Kinda, Kisa

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Kinda, Kisa

Tävling:

Sparbankens Hösttävling med alternativspår.

Tävlingen inlagd:

2020-08-20

Tävlingsdatum:

2020-09-19

Sista anmälningsdatum:

2020-09-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson, 076-8148642

Biträdande Tävlingsledare:

Ida Andersson, 076-8059916

Raceontroller:

Ulf Karlsson, 070-3334915

Domare:

Åke Gustavsson, 073-0613987

Teknisk chef:

Ted Rintala,

Säkerhetschef:

Vakant

Miljöchef:

Vakant
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Tolvmannabanan

Tidsplan:

Lördag:
Anmälan kl 7-9
Besiktning kl 7-9
Förarsammanträde se Pm
Första start kl 10

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid lottningen fortlöpande.

Tävlingens genomförande:

Alla klasser kör 3 förlottade omgångar.
Uppflyttning kan ske för att få så fulla heat som möjligt.

Kvalheaten körs 3 varv, finalerna körs 5 varv.
Alternativspår ska köras minst 1 gång per heat.

Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskiljning omg. 3, 2, 1

Antalet finaler beror på antalet startande i respektive klass.

Runner up tillämpas i finalerna.

Rödflaggat heat körs om omgående.

Två minutersregeln tillämpas.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, damer och juniorer. Vid färre än 18 damer lottas de in i seniorklassen.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120st

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2. Pressening och uppsamlingskärl under tävlingsbilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Bestraffning vid tjuvstart är att åka alla 3 varven i alternativet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Seniorer: 300kr

Juniorer: 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtlig finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Kacka 070-3002453, Brian 070-2326088

Återbud, telefonnummer:

Kacka 070-3002453

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

andreasbjoerklund@hotmail.com

Covid 19:

Då denna tävling arrangeras under rådande omständigheter så kommer endast 2
mekaniker per deltagare tillåtas entré.

Dessa 3 skall komma samtidigt till tävlingen. Utöver det kommer endast
tävlingsledningen
och dess funktionärer att tillåtas entré.

Alla som befinner sig på området ska visa hänsyn för varandra gällande avstånd och
hygien.

Känner någon minsta symptom på Covid 19 ska man givetvis stanna hemma.

Tävlingen är publikfri.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se