Inbjudan till Kolsva MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kolsva MS

Tävling:

Norsaracet

Tävlingen inlagd:

2020-08-20

Tävlingsdatum:

2020-09-19

Sista anmälningsdatum:

2020-08-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Krister Morén 079 340 41 57

Biträdande Tävlingsledare:

Nicklas Andersson

Raceontroller:

Jonas Lagergren 072-7208639 Anders Nilsson

Domare:

Sture Nordin 070-313 23 50

Teknisk chef:

Mats Andersson

Säkerhetschef:

Marcus Morén 070-050 13 33

Miljöchef:

Stefan Morén 070-565 91 84
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Norsabana Köping

Tidsplan:

Depån öppnar Fredag 18:00 stänger 20 00

Besiktning Fredag
Anmälan 18:00-20:00
Besiktning 18:00-20:00

Besiktning Lördag
Anmälan 07:00-09:00
Besiktning: 07:00-09:15
Förarsammanträde: Info delas ut vid Anmälan.


Första Start 10:00

Resultatlistan anslås:

På Anslagstavlan vid kiosken

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar.
Seniorer. Dam/Veteran sammanslagen. A, B-final vid minst 18
anmälda.
C-Final vid minst 36 anmälda i resptive klass. Minst 18 anmälda i
resp klass
annars sker ihopslagning av klasser.

Juniorer Kör A, B-final vid minst 14 anmälda och C-final vid minst 20
anmälda.

Antalet finaler fastställs vid anmälans utgång och ev gallring skett.

Runner-Up tillämpas
Alternativspår tillämpas och skall köras minst 1gång per heat/final.

Poängberäkning 1:a 7p 2:a 5p 3:a 4p 4:a3p osv
Särskiljning: Heat 3,2,1
Vid särskiljning går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg.
Vid helt lika poäng sker lottning.
Kvalheaten förlottas. Startspår lottas i startfållan.

Kvalheat körs tre(3) hela varv
Finalerna körs fem(5) hela varv

Rödflaggat heat körs sist i omgången, är det sista heatet såkörs det
5min
efter att sista bilen lämnat banan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 80 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

80st

Startordning:

Dam/Veteran, Junior och Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. Påfyllning i heat kan förekomma

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval och finaler första tjuvstart 2x alternativspår andra tjuvstart i samma heat och förarare gennererar uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enligt Folkracereglemente.Ej dubbdäck eller annat slirskydd.

Avgifter:

Förare med Seniorlicens 300:-
Förare med Juniorlicens 200:-

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt i samråd med
domaren att
avlysa tävlingen.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser

Upplysningar, telefonnummer:

Endast dagtid 079 340 41 57

Återbud, telefonnummer:

Endast SMS 079 340 41 57

Anmälan till:

Endast på Anmälan online

E-post:

kmoren1977@gmail.com

Anmälningstid
Vid stort antal anmälda kommer anmälan
stängas
innan 10/9

Övrigt
Hemmaförare skall anmäla minst en namngiven
funktionär vid
anmälan.

Covid-19

Vi kommer köra tävlingen publikfritt och förare tillåts endast
medtaga två st
servicepersonal. (Max 3 personer/startnr inklusive föraren)

Det kommer finnas vakter som säkerställer att det inte kommer in
publik!!

Vi kommer att vara tvungna till att vara stenhårda mot er, men vi
hoppas
på er
förståelse.
Inne i depån och vid serveringen så vill att ni tänker på att hålla
avstånd till
varandra.


Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat
Riksidrottsförbundet, och
ger
bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för
idrotts-
och
Tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i
aktiviteter
alls, utan
stanna hemma.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå och på publikvallen.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit
och vi
uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av på läktare och vid
försäljning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se