Inbjudan till Finspångs MS Finspång

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Finspångs MS Finspång

Tävling:

Br Stighs racet

Tävlingen inlagd:

2020-08-21

Tävlingsdatum:

2020-09-19

Sista anmälningsdatum:

2020-09-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Bengtsson 0761420214/ Anneli Bengtsson 0702525100

Biträdande Tävlingsledare:

.

Raceontroller:

Anders Bengtsson 0761420214

Domare:

Susanne Ramqvist

Teknisk chef:

Mickael Malmgren

Säkerhetschef:

Morgan Jonsson

Miljöchef:

Per Åkeborg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Eliantorpsbanan 0761420214

Tidsplan:

Anmälan 07,00-09,15

Besiktning 07,00-09,15

Förarsammanträde 09,30 plats Medelas i pm

Första Start 10,00

Anbud öppnar när 3 omg börjar

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 omgångar

Med poäng 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskillning omg. 3, 2, 1 Annars lottning

Alla kör tre varv per omgång

Antal finaler anges i PM

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner

Antal startande i respektive klass:

MAX 140

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Seniorer, Juniorer, Dam, Veteraner

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Med 2 poängs avdrag i heatet

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Seniorer Veteraner Dam 300kr

Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Heders Priser Till Samtliga Finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Bengtsson 076-1420214

Återbud, telefonnummer:

Isabell Söderlund Helst SMS 0762255173

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lena.stigh@telia.com

Hemma Förare ska anmäla
1st Fuktionär för att få åka till Patrik Johansson senast den13/9 tel,070-9608596

OCH SÅ MÅSTE MAN HJÄLPA TILL FÖRE OCH EFTER TÄVLING


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se