Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Sprint 3 av 4

Tävlingen inlagd:

2020-09-02

Tävlingsdatum:

2020-09-19

Sista anmälningsdatum:

2020-09-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jeanette Forsén

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:


Domare:


Teknisk chef:

Kalle Andersson

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Conny
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

OBS anmälan sker vid inpassering till Depåområdet.
Kom inte i sista minuten.
Obseverat att inga 70+ eller personer i riskgrupp kommer nekas
start.
Anmälan 07:30 - 8.30
Besiktning 8:30 - 9:00 Sker i rangeringsfollan OBS! endast föraren +
bil
Förarsammanträde: Inget fysiskt sammanträde. det kommer att
publiceras ett elektroniskt
förarsamanträde. detta kommer att publiceras på www.folkracegotland.se
Första Start : 9:30

Resultatlistan anslås:

Resultat kommer att publiceras på via hemsidan www.folkracegotland.se

Tävlingens genomförande:

Denna sprint kommer att köras som en träning med tävlingsmoment.
Observerat att inga 70+ eller personer i riskgrupp kommer nekas start.
Detta är en träning med tävlingsmoment. tidsresultatet kommer att
ingå i sprintcupen
Man kör tre omgångar på tid. man räknar den bästa tiden som slutresultat.
Bansträckningen publiceras i förarsammanträdes dokumentet.
Maxtid är 4 min.
Tidstillägg: Utanför banan/påkörning koner 10 sec
Körning felaktig bansträckning = Max tid
Vid lika tid så gäller näst bästa osv, annars kommer lottning att
utföras av tävlingsledningen.

Man kör upp till start inom sin klass ingen inbördes startordning i klassen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

30

Startordning:

Omg1: Veteran,Dam,senior,junior. Omg2:Dam,Senior,Junior,Veteran Omg3:Senior, Junior,Veteran,Dam

Startuppställning:

Tävlande håller reda på när de skall starta och kör upp till start.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart 10 sec/tillägg

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 200:-, Junior: 100:-.
administrativ avgift på 100:- betalas på plats.

Anmälningsavgiften kan med fördel betalas in i förväg enligt
- sättas in bankkonto 9022.31.704.04 eller swish 0705-281593
Ange startnummer & namn vid betalning

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

De tre bästa tiderna i varje klass erhåller en utmärkelse

Ingen prisutdelning sker. Föraren kan hämta sin utmärkelse vid prisbordet.

Vid lika tid så gäller näst bästa osv, annars kommer lottning att
utföras av tävlingsledningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

0705-281593

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Kiosk
Ingen Kiosk kommer att finnas.

Depå/Covid-19
Under rådande omständigheter så se till att hålla avstånd. Obseverat
att inga 70+ eller personer i riskgrupp kommer att nekas tillträde


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se