Inbjudan till SMK Nyköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Nyköping

Tävling:

Sista för året

Tävlingen inlagd:

2020-09-25

Tävlingsdatum:

2020-10-24

Sista anmälningsdatum:

2020-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist Tel. 070-5374655

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Hans Flodin Tel. 070-3047558 Jan Törnqvist Tel. 070-2238198

Domare:

Arne Mårtensson Tel. 070-5689613

Teknisk chef:

Kattis Gillstam Tel. 072-5201938

Säkerhetschef:

Simon Tholander Tel. 070-9142935

Miljöchef:

Patric Carlsson Tel. 073-5535784
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Björshultsbanan 0704403508

Tidsplan:

Incheckning: 06.30-08.30(vid bommen)
Besiktning: 07.00-09.00
Förarsammanträde: Skriftligt i kuvert vid incheck
Första start: 10.00


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavla vid sekretariatet fortlöpande.

Tävlingens genomförande:

Incheckning kommer att ske utanför grindarna där varje tävlande
kommer tilldelas 3st armband som berättigar tillträde till
tävlingsområdet
(förare+mekaniker) Bommen kommer att vara stängd till 06.30.

DEN SOM INTE KAN UPPVISA SITT ARMBAND PÅ ARMEN
KOMMER ATT AVVISAS FRÅN OMRÅDET.

Damer och veteraner kommer att tävla i samma klass.

Poäng delas ut efter passerande av målflagg, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Särskiljning omg. 3, 2, 1,
därefter lottning.
Heaten omfattar 3 varv, finalerna 5 varv.
A-final för samtliga klasser
B final (minst 18 anmälda i klassen när anmälningstiden är slut)
C final (minst 30 anmälda i klassen när anmälningstiden är slut)
Runner-up tillämpas

Rödflaggat heat körs om direkt utan depåstopp.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, seniorer.

Antal startande i respektive klass:

max 72st totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

72st

Startordning:

dam/veteran, junior, senior.

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Ett extravarv i alternativet.

Däckbegränsning:

Enl. folkracereglementet.

Avgifter:

Senior 300:-, junior 200:- Efteranmälningsavgift 100:- administrativ
avgift vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen 300:-,
Om ej lämnat återbud debiteras en avgift på 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Adolfsson 070-4403508

Återbud, telefonnummer:

Emma Hellström 072-7211800 (Helst sms annars ring efter 15.00)

Anmälan till:

SBF Online: www.anmalanonline.se

E-post:

smkfolkracefr@outlook.com

Alternativspår:

Alternativspår kommer att användas och ska köras EN gång per
heat. (om man inte
tjuvstartar då blir det 2gånger)
EJ kört alternativspår innebär uteslutning ur heat eller final.

Deltagare

Tävlingen är öppen för seniorer, juniorer, damer, veteraner.

Avlysning

SMK Nyköping förbehåller sig rätten att i samråd med domaren
avlysa tävlingen vid för
få anmälda eller om myndigheten inte ger sitt tillstånd samt vid
annat fall av force
majeure.

Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen
risk.
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Södermanland/Västmanlands
bilsportförbund, SMK
Nyköping eller funktionärer kan således inte utan vållande göras
ansvariga för person-
eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta
i tävlingen
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
oavsett medieform
offentliggör namnuppgifterna.

2-minuters regeln:

Kommer att tillämpas

Covid-19

Vänligen respektera restriktionerna och att detta är en publikfri
tävling med max 2
mekaniker till varje förare.
Tävlingsledning kommer avlysa tävlingen om detta inte följs.
Tvätta händerna, håll avstånd, använd gärna swish i servering,
incheck
och tvåhundringen i anbuden. Stanna hemma om du är sjuk och är
du över 70år eller i
riskgrupp bör du också vara hemma.

Hemmaförare:

Alla förare från SMK Nyköping SKA anmäla minst 2 funktionär över
15 år i samband
med anmälan annars innebär det startförbud. Hemmaförare ska
även hjälpa till att
städa området efter tävlingens slut och kan behöva hjälpa till vid
besiktningen.

Delade bilar:

Ange vid anmälan till tävlingen om ni delar bil och med vem (skriv
det i
rutan ”Övrigt” på Anmälan Online).


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se