Inbjudan till Borlänge MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge MK

Tävling:

Skinkracet

Tävlingen inlagd:

2020-10-12

Tävlingsdatum:

2020-11-07

Sista anmälningsdatum:

2020-11-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson Stora Skedvi 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Patrik Wikström Falun 070-649 33 29

Raceontroller:

Leif ”Putte” Gilberg Kungsgården 073-068 28 52

Domare:

Annika Wickström Ockelbo 073-031 44 36

Teknisk chef:

Anders Tholander Gustafs 070-420 31 18

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman Borlänge 070-869 43 52
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand, skyltat Motorstadion.

Tidsplan:

Administrativ incheckning vid infart:
Fredag: 18.00-20.00
Lördag: 06.00-08.00

Under övrig tid samt under tävlingen hålls grindarna
stängda!

Besiktning, ambulerande i depån:
Fredag 18.30-20.30
Lördag 06.15-08.15

Första start. 09.00

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålls i samband med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att köra 3 st kvalheat á 3 varv
samt finaler.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.

Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid
minst 24 startande.
Juniorer: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid
minst 24 startande.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal svartflagg
3. Minst antal observationsflagg
4. Minst antal tjuvstarter
5. Omgång 1,2,3
6. Därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer och Juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas i god tid före första start.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår. I finaler val av spår enligt rankingen.

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i kvalheatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.

Avgifter:

Senior: 300:-.
Junior: 200:-.
Efter- och telefonanmälan +100:-.

OBS: Betalas i förskott senast Torsdag 201106 via
Swish
123 420 86 09, märk betalningen med (endast) ditt
startnummer.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Julskinka från Melkers Chark till finalisterna.
Prisutdelning vid avfart från banan efter respektive final.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban Jonsson 073-978 59 11.

Återbud, telefonnummer:

Urban Jonsson 073-978 59 11, gärna via SMS.

Anmälan till:

Endast anmälanonline.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet
heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy
samt
Folkraceutskottets rekommendation.

Hemsida:
www.borlangemk.se
Startlista / Heatindelningar / Resultat kommer att
finnas tillgängliga på www.resultattavlan.se

Covid-19:

Tävlingen körs helt publikfri.
Varje tävlande kommer att vid den administrativa
incheckningen
tilldelas max 3 st armband som berättigar tillträde till
tävlingsområdet,
(förare + 2 teammedlemmar).
De som inte kan uppvisa sitt armband under tävlingen
kommer att
avvisas från området.
Samtliga ska komma till tävlingsplatsen samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland
annat Riksidrottsförbundet,
och ger bland annat följande rekommendationer
till oss som ansvarar för idrotts- och tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte
delta i aktiviteter alls,
utan stanna hemma.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem
direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör
stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå samt på
åskådarplats.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller
handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel! Håll avstånd!

OBS Hemmaförare:

OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten
ange minst 1 person (Namn +
tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under
tävlingen.
Denne skall anmäla sig vid klubbstugan kl 08.00
tävlingsdagen.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en
fartfylld dag!


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se