Inbjudan till Dals Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Dals Motorklubb

Tävling:

Sommartävling på Dals

Tävlingen inlagd:

2021-05-20

Tävlingsdatum:

2021-07-31

Sista anmälningsdatum:

2021-07-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073 8000105

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lars Davidsson 0705512108

Domare:

Börje Fröberg 0706020836

Teknisk chef:

Johan Mäsak 0721806648

Säkerhetschef:

Martin Krångh 0707714308

Miljöchef:

Peter Hultgen 0701512282
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Rosendalsbanan Färgelanda. Se skylt vid vägen söder om Ellenöbron längs väg 172

Tidsplan:

Besiktning kl 07.00-09.00 vid startplattan.

Anmälan sker i undre sekretariatet, endast en person åt gången. anmälan mellan 07.00-
09.00.

Förarsamanträde kl 09.30 vid startplattan.

Första start kl 10.00
Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan vid sekretariatet och på www.resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar på 3 varv.
Finaler körs i 5 varv.

Alla kör 2 omgångar sedan blir det paus på ca 30 min, därefter startar omgång 3.
Efter omgång 3 blir en kortare paus före finaler.

Antal finaler beror på antal startande.
Runner up tillämpas i finalerna

Poängberäkning
Ettan får 7 poäng, tvåan får 5 poäng, trean får 4 poäng os.v
Vid lika poäng räknas senast körda omgång först som särskiljning. Sedan i fallande
omgångar. Vid lika i alla omgångar sker lottning vid sekretariatet.

OBS tänk på att det är gåfart i depån.

Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras även antal i publik kan komma att begränsas,
detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i stunden då tävlingen ska genomföras.

Är ni sjuka eller känner sympton så ska ni avstå tävlingen, ingen avgift kommer då att
tas ut.

Handsprit kommer att finnas vid kiosk.

Förövrigt gäller FHM restriktioner.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startande maximerat till 120 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

max 6 bilar i bredd med ljusstart

Miljö:

Se G2

Enligt G2. Avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare till varje bil ska vara tydligt synlig.

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter i samma heat av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

Seniorer, Dam, 300kr
Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Alla förare som deltar i finaler tilldelas pris.

Prisutdelning sker bredvid startplattan efter sista finalen.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Peter Hultgren 0701512282.

Återbud, telefonnummer:

Anders Karlsson 0704955686. Petra Larsson 073 8000105

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

larsson.petra66@gmail.com

Bussar
Större fordon än 7m skall anmälas till Anders Karlsson 0704955686

Kärror
Kärror parkeras på anvisad plats

Ström
Ström finns inte att tillgå


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se