Inbjudan till Lima MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lima MS

Tävling:

Västerdala Folkrace 2 dagars Förlängd anmälan till 18/7 kl 22 ring 0703985191

Tävlingen inlagd:

2021-05-21

Tävlingsdatum:

2021-07-23 -> 2021-07-24

Sista anmälningsdatum:

2021-07-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg: 070-6689575

Biträdande Tävlingsledare:

Sune Rickardsson: 0706842280

Raceontroller:

Niclas Persson: 0703559674

Domare:

Tillsätts av NNBF

Teknisk chef:

Göran Thoors: 0706927043

Säkerhetschef:

Anders Wärmedal: 0735598948

Miljöchef:

Erik Klahr: 0703900021
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mattsåsbanan, Torgås

Tidsplan:

Torsdag: 17.50-20.50 Administrativ incheckning
18.00-21.00 Besiktning

Fredag: 06.20-08.50 Administrativ incheckning
06.30-09.00 Besiktning.
09.15 Förarsammanträde sker på startplattan för juniorer.
Seniorer damer veteraner elektroniskt.
Frågor via telefon och högtalare
10.00 Första start.

Lördag: 09.20 Förarsammanträde för juniorer
10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan. Resultatlistan publiceras sedan på Lima MS hemsida, finns tillgänglig i samband med prisutdelningen.

Tävlingens genomförande:

Fredag: 3 heat á 3 varv med alternativspår 1 gg/heat
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Svartflagg och ej målgång = 0p. Förlottade heat

Lördag: 2 heat á 3 varv med alternativspår 1ggn/heat.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Svartflagg och ej målgång = 0p. Förlottade heat

Finaler: Körs i 5 varv med alternativspår 1 ggn/final. Runner up.
Finaler efter antal startande meddelas i pm.

Vid särskiljning gäller följande:
1: Högsta totalpoäng alla 5 omgångar.
2: Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3: Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4: Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5: Högsta poäng i omgång 5.4.3.2.1.
6: Vid lika i alla föregående sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 totalt

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior.

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval och finaler: Vid första tjuvstart dubbla alternativspår, andra tjuv av samma förare = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente.

Avgifter:

Avgifter: Senior/Dam/Veteran: 300:-
Junior: 200:-


Avlysning: Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa tävlingen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning efter sista finalen enl FHM's direktiv.
Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Wärmedal 073-559 89 48, a.warmedal@gmail.com

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg, 070 398 51 91.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Anbud:
Endast Lördag

Säkerhet:
Rullad bil rullas ej tillbaka med föraren kvar i bilen. Brandsläckare enligt
folkracereglementet

Välkomna till en fartfylld helg i Västerdalarna


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se