Inbjudan till Smk Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Smk Trollhättan

Tävling:

Juniracet OBS Publikfri tävling

Tävlingen inlagd:

2021-05-24

Tävlingsdatum:

2021-06-19

Sista anmälningsdatum:

2021-06-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Catrine Eriksson 0705-641052

Biträdande Tävlingsledare:

Angelica Askengren 0709407610

Raceontroller:

Sten Zappa Lindberg

Domare:

Lars Davidsson 0705-512108

Teknisk chef:

Eva Bergqvist 0735-321973

Säkerhetschef:

Linus Strömberg 0760-564150

Miljöchef:

Samuel Andersson 0707-255627
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hedeäng 0736-814745

Tidsplan:

Besiktning sker på startplattan 07:30 - 09:00
Anmälan sker i depå, endast 1 person åt gången 07:30 - 09:00
Förarsammanträde sker i skriftlig form och fås i samband med anmälningskuvertet.
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje avslutat heat.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar. Seniorer, dam, veteran och juniorer.
Dam och veteran klass körs vid minst 6 st anmälda annars lottas de in i seniorklass.
B-final vid minst 15 startande, C-final vid minst 28 startande, D-final vid minst 45 startande
i varje klass.
Kvalen 3 varv, finaler 5 varv, runner up tillämpas.
Alternativspår tillämpas och skall köras 1 gång per heat.
POÄNGBERÄKNING 7-5-4-3-2-1
SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Bästa poäng i 3:e omgång, 2:a omgång, 1:a omgång därefter lottning av tävlingsledare och
administrativ chef.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 110 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 110 startande totalt.

Startordning:

Meddelas i startkuvertet.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300 Kr
Juniorer 200 Kr
Vid avanmälan senare än 24 timmar innan första start debiteras en avgift på 500 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara
iklädd
föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Martin Andersson 0762-722891, Angelica Eriksson 0736-814745

Återbud, telefonnummer:

Angelica Eriksson 0736-814745

Anmälan till:

Via anmalanonline.se

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Funktionärer
Funktionärer samlas på tävlingsdagen 09.15 vid röda huset uppe på
banan

Hemmaförare
Hemmaförare skall namnge på anmälan 2 funktionärer med
telefonnummer

Depåområdet
Depåområdet hålls öppet from kl 16.00 fredagen 18/6

Delad bil
Vid delad bil skall båda förarna ange det i resp anmälan.

Swish
Swish nummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på
tävlingsområdet

COVID 19
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden
fram till tävling. Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur
FHM:s ställer sig i stunden då tävlingen skall genomföras. Är ni sjuka el känner minsta
symptom så skall ni stanna hemma och avstå tävlingen. Handsprit kommer att finnas på
området. För övrigt gäller FHM:s restriktioner samt SBF:s riktlinjer.

Tävlande
Får max medhava 4 st mekaniker, dessa skall namnges vid anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se