Inbjudan till Vansbro MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vansbro MK

Tävling:

HJ ANDERSSON Racet.

Tävlingen inlagd:

2021-05-29

Tävlingsdatum:

2021-07-31

Sista anmälningsdatum:

2021-07-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anna Ekehov 070–3027210

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Lagergren 070-7545747

Raceontroller:

Robert Ledin 070-3088658

Domare:

David Floberg 070-6424783

Teknisk chef:

Torbjörn Andersson 070–5951449

Säkerhetschef:

Per Tongring 070-3408989

Miljöchef:

Anders Hejenstedt 070–5449763
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Eriksfors Motorstadion.

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan.
07.00-09.00 Besiktning på startplattan.
09.30 Förarsammanträde sker på startplattan.
10.00 Första start.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan. Skickas ej ut.

Tävlingens genomförande:

Varje förare kör 3 kvalheat á 3 varv.
Alternativspåret skall köras 1 gång/heat samt i finalerna
Finaler körs i 5 varv. Runner-up.
Seniorer kör A och B-final vid minst 18 startande. C-final vid minst 24 startande.Juniorer
samt Dam/Veteran kör A och B-final vid minst 14 startande. C-final vid minst 22
startande.Poäng beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1.Högsta totalpoäng alla 3 omgångar.
2.Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3.Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4.Högsta poäng i omgång 1.2.3.
5.Vid lika i alla föregående sker lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Min 12

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/veteran och Senior.

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljustart.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet. Avfall lämnas på särskild plats.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart 1 poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enligt FR reglemente.

Avgifter:

Junior: 200:-
Senior/Dam/veteran: 300:-
Wo avgift 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Hejenstedt 070-5449763

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg, 070-398 51 91.

Anmälan till:

Anmälan online eller Johnny Holmeberg, Källrisvägen 12, 782 75, Malungsfors

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Depå:

Gåfart i depån.
1 st brandsläckare/tävlingsbil skall finnas i depån.
Presenning under hela bilen och uppsamlingskärl.
Parkera på anvisad plats. Trailer parkeras på trailerparkeringen.

Säkerhet

Rullad bil rullas ej tillbaka med föraren kvar i bilen.

Covid-19:


Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under
tiden fram till tävling.
Antal startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur
FHM ställer sig i stunden då tävlingen ska genomföras.

Är ni sjuka eller känner symtom så ska ni avstå tävlingen.
Handsprit kommer att finnas.

För övrigt gäller FHM restriktioner och SBF ́s riktlinjer.
All info för att motverka smittspridning fås i med startbekräftelsen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se