Inbjudan till MK Ramunder

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Ramunder

Tävling:

Ramundersprinten

Tävlingen inlagd:

2021-06-07

Tävlingsdatum:

2021-07-03

Sista anmälningsdatum:

2021-06-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Börje Adamsson 0734-101419

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

.

Domare:

Jan Törnqvist 070-2238198

Teknisk chef:

Per-Erik Hultin 070-6264541

Säkerhetschef:

Jocke Johnson 073-2103850

Miljöchef:

Jocke Johnson 073-2103850
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Toverum motorsportsområde

Tidsplan:

Anmälan till tävlingen stänger 28/6-2021 24.00
Administrativ incheckning 07:00-08:45 (Tänk på att hålla avstånd)
Besiktning 07:15-09:00
Förarsammanträde 09:30 (vid sekretariatet, håll avstånd)
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavla efter varje klass.

Tävlingens genomförande:

Banan består av grus ca 1,1 km lång grusslinga, som körs 3 ggr. Varav de 2 bästa tiderna räknas.
Vid lika tid räknas omg 3, 2, 1, därefter lottning.
Maxtid per åk är 5 min, max körtid per åk är 4 min.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer bak- och framhjulsdrivet. Juniorer, Damer, Veteraner

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal tävlande 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt antal tävlande 120 st

Startordning:

Juniorer, Dam, Veteran, Senior bakhjulsdrivet, Senior framhjulsdrivet.

Startuppställning:

1 bil

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

5 sek

Däckbegränsning:

Enl Folkracereglementet

Avgifter:

Senior, Veteran, Dam 300 :- Junior 200 :-
Efteranmälningsavgift 100 :- WO-avgift 500:-
Swishnummer för anmälan, anbud, kiosker, inträde finns angivet på tävlingsområdet.

Max 3 mekaniker per förare. Dessa skall anges vid anmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser kommer att delas ut i varje klass, antal beroende på startande i de olika klasserna,
ca 1 per 4 startande.

Upplysningar, telefonnummer:

Börje Adamsson 0734-10 14 19

Återbud, telefonnummer:

Börje Adamsson 0734-10 14 19

Anmälan till:

SBF Online www.anmalanonline.se senast 28/6

E-post:

mkramunder@hotmail.com

Hemmaförare:

Hemmaförare ska anmäla minst 1 funktionär över 15 år i samband med anmälan. Alla
hemmaförare får räkna med att de kan behöva hjälpa till i besiktningen på morgonen. De ska
även hjälpa till att städa området efter tävlingens slut

Övrigt:

Delade bilar: Ange vid anmälan om ni delar bil och med vem.
Glöm inte att skriva i övrigt rutan om det är FWD eller RWD

MK Ramunder förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid för få anmälda, eller om
myndigheten inte ger sitt tillstånd samt vid annat fall av force major.
Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till tävling.
Antalet startande kan komma att regleras. Detta beslut baseras på hur FHM ställer sig i
stunden då tävlingen ska genomföras. Är ni sjuka eller känner minsta sympton så ska ni
stanna hemma och avstå tävlingen. Handsprit kommer att finnas på området. Glöm ej
munskydd. För övrigt gäller
FHM:s restriktioner samt SBF:s riktlinjer.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se