Inbjudan till SMK Eda, Charlottenberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Eda, Charlottenberg

Tävling:

SMK Edas kvällstävling Allserviceracet

Tävlingen inlagd:

2021-06-08

Tävlingsdatum:

2021-07-29

Sista anmälningsdatum:

2021-07-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sofia Dahlborg, 073-083 61 07

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-2039178

Domare:

Klas-Åke Fredén, 076-6772162

Teknisk chef:

Dan Wennerstrand, 070-5959761

Säkerhetschef:

Dan Åsman, 070-3020598

Miljöchef:

Ola Bergman , 070-5405183
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hökedalens motorstadion

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 12.00 14.00
Förarmöte lämnas ut i pappersform i anmälan.
Första start 15,00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och smkeda.se

Tävlingens genomförande:

Anmälan sker som vanligt vid kiosken. Där får föraren även armbanden till sina mekaniker.
Förarmötet lämnas ut i pappersform i anmälan och en muntlig genomgång kommer
genomföras via högtalare på banan där startljus m.m. kommer
visas kl. 14.00 och 14.30. Den muntliga genomgången är frivillig och de som deltar ska
tänka på att hålla avstånd till varandra.

Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram tilltävlingsdagen!

Munskydd rekommenderas i de situationer där avstånd inte kan hållas.
Är ni sjuk eller känner av symtom så vill vi inte att ni kommer. Vid avanmälan kommer ingen
avgift att tas ut.
Handsprit kommer att finnas i depån och vid kiosken

Tre kvalomgångar samt finaler.
Kvalen körs med 3 varv, finaler 5 varv.
Alternativspår körs en gång per heat.
A-,B- och C-finaler körs i möjligaste mån i alla klasser. Runner up.
Heaten är förlottade.
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta förare i heat för att få jämna heat i kvalen.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3,2,1. därefter
lottning.

Rödflaggat heat körs om direkt efter de heat som står på startplattan. Tävlande får ej åka in i
depån.

Skrotfålla vid depåavfarten dit fordon som bärgas på gafflar transporteras.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 78 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 78 startande totalt.

Startordning:

Junior, dam/veteran och senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd, Ljusstart. Vid ev. fel flaggstart

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas vid miljöstationen i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, tät presenning under hela bilarna skall finnas och även oljeuppsamlare . Se även G2 angående den tävlandes ansvar.

Åtgärd vid tjuvstart:

Alternativspår körs 2 gånger.

Däckbegränsning:

Fritt enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran: 300 kr
Junior: 200 kr
WO-avgift: 500kr
Avgift skall vara betald till klubbens konto senast 28/7, via Swish 123 196 30 81 eller BG 289-
8708.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister


Upplysningar, telefonnummer:

Johan Byström +4797610806

Återbud, telefonnummer:

Johan Byström +4797610806, SMS med namn, startnummer och klubb

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

smkeda@smkeda.se

Avlysning://r)Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren
avlysa tävlingen

Depå/Övrigt:
Ett servicefordon per startande.
Vid större fordon (husbil, buss, etc.) och DELAD bil anmäl detta i rutan för övrig info när du
anmäler dig.
Vid buss kan du bli anvisad plats och det bör minst vara 3 bilar per buss för utrymmets skull.
2 meter avstånd mellan teamen.
Vid frågor ang depå ring Johan Byström +4797610806
CYKELFÖRBUD PÅ HELA OMRÅDET UNDER TÄVLINGENS GÅNG!
Ingen el finns vid banan.
PM anslås på anslagstavlan
Förare skall ha overall påtagen vid besiktningen.
En fylld 6kg pulverbrandsläckare i bilen vid besiktningen. Förvaras synligt i depån.
Vid besiktningen får endast förare medfölja bilen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se