Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

Kvällsracet

Tävlingen inlagd:

2021-06-14

Tävlingsdatum:

2021-07-28

Sista anmälningsdatum:

2021-07-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Biträdande Tävlingsledare:

Ingemar Enner, 070-329 60 60

Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-512 44 77/ Niclas Persson, 070-355 96 74

Domare:

Pernilla Hultman, 070-337 33 76

Teknisk chef:

Dan Wennerstrand, 070-595 97 61

Säkerhetschef:

Tommy Engvall, 070-554 87 76

Miljöchef:

Benny Martinsson, 070-608 60 38
Tävlingsinformation Alla som rör sig i depån ska bära munskydd. Max 4 mekaniker/förare. Håll avstånd! Vid förkylningssymtom, stanna hemma.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby, 070-699 99 21

Tidsplan:

Anmälan/Besiktning: 11-14
Förarsammanträde på startplattan: 14:30
Första start: 15

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås på officiell anslagstavla, ej utskick via post.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat. Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem
startande. Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final. Poäng 7, 5, 4,
3, 2.
Målflagg krävs för poäng i respektive omgång. Vid eventuell särskiljning tillämpas
bästa
placering i omgång tre, två ett. Skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas
lottning.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande. Antal finaler beroende på antal
startande.
Runner up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Jun, Dam/Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval och 6-bilsheat i final.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

En poängs avdrag vid tjuvstart, två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ut heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Sen/Dam/Vet: 300 kr
Jun: 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Återbud, telefonnummer:

Ska lämnas senast 48 timmar före start till Malin Jonsson, 070-699 99 21

Anmälan till:

anmalanonline.se / 070-699 99 21

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Delad

Ange på anmälan om du delar bil.

Anbud

Anbud lämnas vid anbudsstugan senast 15 minuter efter sista finalens målgång.

Covid-19

Med rådande pandemi så kan tävlingsgenomförandet ändras under tiden fram till
tävling.
Antal startande och publik kan komma att begränsas. Vi följer FHM's restriktioner.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se