Inbjudan till Vara MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vara MK

Tävling:

Slättaracet

Tävlingen inlagd:

2021-07-20

Tävlingsdatum:

2021-09-18

Sista anmälningsdatum:

2021-09-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christer Johansson 070-333 23 32

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Bo Johansson 070-719 12 10

Domare:

Lars Davidsson 070-551 21 08

Teknisk chef:

Eva Bergqvist 073-532 19 73

Säkerhetschef:

Peter Berlin 070-838 78 22

Miljöchef:

Jonas Johansson 070-341 84 12
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidköpings Motorsport Arena

Tidsplan:

Fredag:
Depån öppen: 16:00-21:00
Anmälan: 17:00-19:00
Besiktningen: 17:00-19:00

Lördag:
Depån öppnar: 06:00
Anmälan: 07:00-09:00
Besiktning: 07:00-09:00
Första start 10:00
Omg 1 och 2
Lunch
Omg 3
Kortare paus
Finaler


Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån och på Vara MK´s facebooksida

Tävlingens genomförande:

Alla klasser kör 3 kvalomgångar varav 2 är förlottade. Poäng delas ut efter passerande av
målflagga enligt följande 7,5,4,3,2 och 1.Vid samma poäng till final räknas omg 3 först och sedan
2,1 och om lika ändå lottas finalplatsen av tävlingsledningen.
Kvalheat körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.

Klasser: Dam, Senior, Veteran och Junior.
Vid färre än 6 anmälda i Dam eller Veteran slås dessa klasser ihop.

Finaler:
Senior: kör A,B och C-final med runner up.
Dam: kör A-final samt B-final med runner up vid fler än 15 anmälda.
Veteran: kör A-final samt B-final med runner up vid fler än 15 anmälda.
Junior: kör A-final samt B-final med runner up vid fler än 15 anmälda.

Max tiden för runner up är 2 minuter från det att övriga bilar står på startplattan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

minst 60 och max 100. Reservlista skapas om fullt vid anmälans slut

Startordning:

Meddelas på tävlingdagen

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. Med Ljusstart

Miljö:

Enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 poängs avdrag vid första tjuvstarten i heatet. Vid andra tjuvstarten i samma heat oavsett förare blir det uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr
Junior 200 kr
WO-avgift 500kr vid återbud senare än 48 tim före start

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister
Förare skall vara iklädd föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Robert Hagrydh 070-874 54 80

Återbud, telefonnummer:

Therese Hagrydh 073-222 25 44

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

hagrydh@hotmail.com

Covid-19:
Vi kommer att följa de restriktioner som gäller vid tävlingstillfället.
Info om vad som kommer gälla kommer att finnas på PM som skickas ut med startbekräftelsen
och på Vara MK´s hemsida och facebook.

Mekaniker:
Varje förare får ha med sig 2 st mekaniker.

Större fordon:
Större fordon hänvisas vid ankomst platser intill Vallen. Ange gärna vid
anmälan om ni kommer med större fordon som är längre än 8 meter.

Hemmaförare:
Hemmaförare skall ange minst 1 funktionär vid anmälan samt deltaga vid
minst en arbetsdag inför tävlingen.

Delad bil:
Anges under övrigt i anmälan

Avlastning/kärror
Avlastning sker på startplattan. Enkelriktad trafik till och från
kärrparkeringen. Alla kärror är inlåsta under tävlingsdagen.Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se