Inbjudan till Timrå MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Timrå MK

Tävling:

INSTÄLLD Sista Chansen (PM till anmälda kommer)

Tävlingen inlagd:

2021-08-12

Tävlingsdatum:

2021-09-18

Sista anmälningsdatum:

2021-09-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jenny Andersson 070-3478948

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Lindberg , 070-248 97 07

Domare:

Gudrun Hodell , 070-303 92 62

Teknisk chef:

Daniel Andersson 070-540 55 81

Säkerhetschef:

Christoffer Johansson, 073-829 28 12

Miljöchef:

Kenneth Ytterbom, 070-300 14 01
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Stenrike Raceway, Stavre. Skyltat från E4.

Tidsplan:

OBS!! Lördag
Anmälan 07.00 – 09.00
Besiktning 07.00 – 09.15
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Analagtavlan, Löpande

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar där alla räknas. Heat om 6 bilar. Poängberäkning . 7, 5, 4, 3, 2.1
A-, B-, C final med runner-up, beroende på antal startande.

Startordning: juniorer, veteraner, damer, seniorer. OBS. Alternativspår kommer att
användas!

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner

Antal startande i respektive klass:

Minst 30 seniorer för tävlingens genomförande. Damer och Juniorer inget minimiantal. Veteraner minst 6 st annars åker de Senior!

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Juniorer, veteraner, damer, seniorer.

Startuppställning:

6-bilsheat (i möjligaste mån)

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Om samma förare gör två tjuvstarter i samma heat innebär det uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Seniorer, Veteraner och Damer 300 kr, Juniorer Gratis!

Efter 16/9 endast telefonanmälan.
Upplysningar, återbud: Jenny Andersson 070-347 89 48 senast 48 timmar före start.Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser kommer delas ut.

Upplysningar, telefonnummer:

Jenny Andersson 070-347 89 48

Återbud, telefonnummer:

Jenny Andersson 070-347 89 48

Anmälan till:

Jenny Andersson

E-post:

timramk@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se