Inbjudan till Krokoms Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Krokoms Motorklubb

Tävling:

OK-Q8 Racet

Tävlingen inlagd:

2021-08-23

Tävlingsdatum:

2021-09-18

Sista anmälningsdatum:

2021-09-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Eriksson 073-803 66 90

Biträdande Tävlingsledare:

Ulf Jernström 070-698 58 77

Racecontroller:

Annelie Seger 070-679 31 76

Domare:

Åke Holmbom 070-566 46 90

Teknisk chef:

Hans Persson 070-394 90 76

Säkerhetschef:

Tba

Miljöchef:

Anders Andersson 070-878 94 25
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokoms Motorbana

Tidsplan:

Fredag: 17/9
Anmälan + Besiktning : 17.30-19.30

Lördag: 18/9
Anmälan: 07.00-08.30
Besiktning: 07.00-08.45

Förarsammanträde: På papper fås vid anmälan
Första start: 09.00

Resultatlistan anslås:

Krokoms Motorbana

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar där alla räknas.
Två förlottade kvalomgångar körs före en lunchpaus.
Därefter lottas den tredje kvalomgången bland kvarvarande tävlande.
( För att slippa tomma platser i den tredje kvalomgången )
6-bils heat
Spårlottning görs av resultatdatorn så spårvalen är klara på publicerade heatlistor.
Kvalheaten körs i 3 varv
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1
Särskiljning vid lika poäng Omg. 3, 2, 1
Därefter lottning som görs av resultatdatorn i sekretariatet.
Finaler körs i 5 varv
Finaler med Runner Up
Antalet finaler beroende på antalet startande

Tävlingen genomförs med alternativspår som ska köras en 1 gång / heat & finaler

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer, Damer, Veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max. 96 st Seniorer övriga klasser ingen begränsning.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 st

Startordning:

Damer, Juniorer, Seniorer, Veteraner ( Vid minst 10 startande )

Startuppställning:

6-bilsheat på startlinje med slalomkäppar Spårlottning efter heatlista Startljus används

Miljö:

Se G2 http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2019/publicerat/gemensamma_regler-2019-faststalld_ver4.pdf

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart ,Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet/finalen

Däckbegränsning:

Enl. FR-T 2.1 ej dubb

Avgifter:

Senior, Damer, Veteraner 300:-
Juniorer 200:-

Betalning med Swish ( Helst inga kontanter ! )

WO-avgift på 500:- tas ut vid avanmälan senare än 48 timmar före första start.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister med placeringsgravyr 1-6 A, B, C-final
( Beroende på antalet startande )

Förare som deltar i prisutdelningen ska bära korrekt påtagen föraroverall.


Upplysningar, telefonnummer:

Ulf Jernström 070-698 58 77

Återbud, telefonnummer:

Kenneth Andersson 070-653 58 68

Anmälan till:

Endast på Anmälan Online

E-post:

krokoms.mk@home.se

Delad bil
Delar du bil anger du detta i rutan " Övrig information " ange även VEM du delar bil med.

Bilbyten
Det kommer inte att vara tillåtet att byta bil under tävling oavsett klass

Covid-19
Varje förare får ha med sig 4 st " Mekaniker " Varje ekipage tilldelas 5 st armband som ska bäras under hela tävlingen.

Max . publikantal 600 st. Dessa kommer att tilldelas armband vid entrébetalning.

Med rådande pandemi kan tävlingens genomförande komma att ändras under tiden fram till tävlingen pga. ändrade krav från myndigheter.

TÄNK PÅ ATT FORTFARANDE VISA HÄNSYN OCH HÅLLA AVSTÅND !!!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se