Inbjudan till Karlstadmotorklubb-bil

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlstadmotorklubb-bil

Tävling:

NGK-MASTERS

Tävlingen inlagd:

2021-09-02

Tävlingsdatum:

2021-10-16 -> 2021-10-17

Sista anmälningsdatum:

2021-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 0722-519505

Biträdande Tävlingsledare:

Jörgen Svensson 0706-811624

Racecontroller:

LG Bran 0702-377573, bitr Robert Ledin bitr Patrik Sundfeldt

Domare:

Klas-Åke Fredén 0766-772162

Teknisk chef:

Lars Buhr 0706-440317, bitr Mats Lilja, Jonny Walter

Säkerhetschef:

Emil Söderquist 076-8297505

Miljöchef:

Anneli Rolfsman 0738245635
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalvholmens motorstadion

Tidsplan:

Besiktning samt anmälan från fredag kl 18.00-20.00 samt lördag från kl 06.00-08.00
Besiktning sker på vägen ner mot startplattan.
Depån öppnar fredag kl 12.00
Anmälan sker i kuren till höger på depåområdet.
Funktionärsmöte på startplattan kl 08.15
Förarmöte på startplattan kl 08.30
Första start kl 09.00.

Juniorer besiktar om tid finnes på lördag kväll, annars från kl 0600-0800 söndag

Resultatlistan anslås:

på anslagstavlan samt på hemsidan

Tävlingens genomförande:

LÖRDAG SENIOR&DAM
Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Dam kör A,B-finaler
Senior kör A,B,C-finaler
Runner upp tillämpas
Damer & seniorers bilar går på anbud på lördagen.

SÖNDAG JUNIORER
Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.
6-bilsheat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.
poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, målflagg krävs för poäng i omgången.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler
Finaler kör i 5 varv.
Juniorer kör A,B,C-finaler
Runner upp tillämpas
Juniorer bilar går på anbud på söndagen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

126 totalt/dag

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

126st/dag

Startordning:

dam, senior

Startuppställning:

6-bils-heat i möjligaste mån

Miljö:

enl sbf reglemente

Åtgärd vid tjuvstart:

vid tjuvstart dras 1 poäng av från den föraren, om samma förare tjuvstartar igen utesluts denne ur omgången, tjuvstart i finaler innebär uteslutning direkt

Däckbegränsning:

enl sbf reglementet

Avgifter:

300kr för dam och Senior
200kr för junior

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Vid prisutdelning ska pristagarna vara klädda i knäppt overall

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Svensson 070-6811624

Återbud, telefonnummer:

stefan.kmcbil@gmail.com

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

stefan.kmcbil@gmail.com

Covid-19
Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande covid-19(S)

Stora servicefordon
Anmäl stora servicefordon på anmälan (S)

Delade bilar
Bilar får ej delas mellan lördag och söndag. Dam/senior kan dela bilar
med varandra.

Berusningsmedel
Enligt G 7.2


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se