Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Bridgestone Grand Finale 2021

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-10-23

Sista anmälningsdatum:

2021-10-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:

Lars-Åke Andersson 070-3927095

Racecontroller:

Robert Ledin

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070-4964135

Teknisk chef:

Jimmy Larsson 076-1707727

Säkerhetschef:

Lennart Anderson 070-6713275

Miljöchef:

Ingemar Brännström 076-1601493
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, 073-0570146

Tidsplan:

Anmälan 06.30-08.30 vid ljusmasten i depån.
Besiktning 06.45-08.45 på startplattan.
Startförfarande 08.50 på startplattan
Första start 09.00
Förarsammanträde ges ut skriftligt och fås vid anmälan.
Finaler ca 14.30

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan anslås resultat fortlöpande. Slutresultat läggs upp på internet.

Tävlingens genomförande:

Alla förare erbjuds tre kvalomgångar med tre varv.
Finaler körs i fem varv.
Vi kör långa banan utan alternativspår.
Poängberäkning 7,5,4,3,2 och 1 poäng.
Särskiljning 3,2 och 1. Därefter sker lottning i sekretariat under
överinseende av domare/förarkontakt.
A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens
utgång, C-final vid minst 36 startande vid
anmälningstidens utgång.

Finalerna körs med runner up.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st.

Startordning:

Damer-junior-veteran och senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 minuspoäng för tjuvstart i kval vid första tjuvstarten, utelutning ur heat vid andra tjuvstarten. I finaler enligt regelboken.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente, dock utan dubb.

Avgifter:

Anmälningsavgift 300kr för senior, dam o veteran.
200 kr för junior.
WO-avgift enligt gällande reglemente.
Ingen efteranmälningsavgift.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Förare som anmält sig före 1 oktober och deltar i tävling är
delaktiga i en utlottning av fyra
vinterdäck från Bridgestone. Priset är däck i 15,16 eller 17" och med
eller utan dubb.
Utlottningen sker i samband med prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Mats Myrberg 073-0570146

Återbud, telefonnummer:

Lars Karlsson 073-6747408 via sms eller mail: lars.karlsson@ovako.com.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

lars.karlsson@ovako.com

Dricksvatten:
Vatten finns att tillgå, men det är inte
dricksvatten.

Covid-19:

Med rådande pandemi kan tävlingsgenomförandet ändras under
tiden fram till tävling.
Antal
startande och publik komma att begränsas. Vi följer FHM:s
restriktioner.

Mekaniker:
Varje förare får ta med sig 4 mekaniker, som skall
komma
samtidigt som föraren. (övriga räknas som publik och
behöver lösa inträde)
Samtliga på området skall bära handledsband som fås vid
incheckning.

Fordon över 7 m:
: Meddelas till Ingemar Brännström 076-
1601493 senast fredag den 22
oktober

Hemmaförare:
Alla hemmaåkare ska ha två namngivna
funktionärer angivna på sin anmälan


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se