Inbjudan till Hagfors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hagfors MK

Tävling:

EWJ Racet 2021 !!INSTÄLLT!!

Tävlingen inlagd:

2021-09-12

Tävlingsdatum:

2021-10-22 -> 2021-10-23

Sista anmälningsdatum:

2021-10-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-6270305

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Kenneth Svensson, 070-5124477

Domare:

Pernilla Hultman, 070-3373376

Teknisk chef:

Ronny Nilsson, 076-8067412

Säkerhetschef:

Per-Erik Åslund, 070-5434319

Miljöchef:

Håkan Finnkvist, 070-2866674
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

MECA banan, Hagforsvallen

Tidsplan:

Fredag:
18.00-20.00 Anmälan och besiktning

Lördag:
7.00-8.30 Anmälan och besiktning
9.00 Första start

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

3 omgångar á 3 varv, 5- bils heat.
Antal finaler beroende på antal startande, 5 varv och 6 bilar i bredd.
Runner Up.

Tävlingen körs med ALTERNATIVSPÅR, ska köras EN gång/förare i varje heat och final.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2
Särskiljning: Omg 3,2,1. Vid fortsatt lika sker lottning.

Alla heat är förlottade, startspår efter i vilken ordning Ni är lottade. Högst upp, spår 1, tvåa
spår 2 osv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Minst 12 startande för delad klass i damer och veteraner.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st startande totalt

Startordning:

Junior, dam, veteran, senior

Startuppställning:

5 bilar i bredd i heaten, 6 bilar i bredd i finalerna.

Miljö:


Åtgärd vid tjuvstart:

Minus 1 poäng på den som orsakar tjuven. Om samme förare tjuvar igen= uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Senior, dam, veteran 300kr
Junior 100kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister från Ekshärads Water Jet.
Utlottningspriser

Upplysningar, telefonnummer:

0706270305

Återbud, telefonnummer:

0706270305 (sms)

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@hagforsmk.se

Depå:
Större bussar och husvagnar hänvisas till bandyplanen. Ström finns ej!

Kärror:
Parkeras vid Värmullsåsens fd skidanläggning. Ej längs Slalomvägen eller i
depån.

Kiosk:
Dryck, godis hamburgare m.m. kommer säljas under lördagen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se