Inbjudan till Västerås MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås MS

Tävling:

Cirkus Hjelm

Tävlingen inlagd:

2021-09-29

Tävlingsdatum:

2021-10-23 -> 2021-10-24

Sista anmälningsdatum:

2021-10-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jocke Larsson, 073-05 10 789

Biträdande Tävlingsledare:

Karolina Lindström

Racecontroller:

Leif Gillberg och Niklas Björkén

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Jonny Walter och Tobias Hiltunen

Säkerhetschef:

Tommy Malmberg

Miljöchef:

Bert Svanberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Västerås MS, Malma 11, Västerås Jocke 073-05 10 789

Tidsplan:

SENIORER OCH DAMER
Depån öppnar fredag 22/10 kl.16.00
Anmälan sker vid infart till depå från fredag kl 16.00-21.00 samt lördag från kl 06.00-08.00
Besiktning är öppen fredag 16.00-21.00, samt lördag från kl 06.00-08.00, vid vita tältet

Funktionärsmöte vid måltornet kl 08.00
Förarmöte vid speakertornet kl 08.30
Första start kl 09.00.

JUNIORER OCH VETERANER:
Insläpp till depån sker lördag 23/10 efter anbuden
Anmälan sker vid infart till depån
Besiktning sker om tid finnes på lördag kväll efter anbuden, vid vita tältet,
annars från kl 0600-0800 söndag

Funktionärsmöte vid måltornet kl 08.00
Förarmöte vid speakertornet kl 08.30
Första start kl 09.00.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavlan vid speakertornet och kommer även att finnas digitalt

Tävlingens genomförande:

LÖRDAG SENIOR & DAM

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.

6-bils heat i möjligaste mån.
Alla heat är förlottade.

Poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, i omgång 1 och 2
Poängberäkning omg 3, 10,7,5,4,3,2 ,
målflagg krävs för poäng i omgången.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler körs i 5 varv.
Dam kör A,B,C-finaler
Senior kör A,B,C,D,E-finaler
Runner upp tillämpas (runner up plats kommer att vara på anvisad plats)
Damer & seniorers bilar går på anbud på lördagen.

SÖNDAG JUNIORER OCH VETERANER

Alla kör tre kvalomgångar om tre varv.

6-bilsheat i möjligaste mån.

Alla heat är förlottade.

Poängberäkning är 7,5,4,3,2,1, i omgång 1 och 2
Poängberäkning omg 3, 10,7,5,4,3,2,
målflagg krävs för poäng i omgången.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3,2,1, skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler körs i 5 varv.
Juniorer kör A,B,C,D-finaler
Veteraner kör A,B,C-finaler
Runner upp tillämpas (runner up plats kommer att vara på anvisad plats)
Junior och veteraners bilar går på anbud på söndagen.

Förare får ta med sig max 3st mekaniker ( barn under 14år räknas ej som mekaniker)

Depåtystnad: 23.00

Speaker: Micke Hjelm med gäst


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. LÖRDAG: Seniorer och damer, SÖNDAG: juniorer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

X

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 150st totalt/ dag

Startordning:

LÖRDAG: Seniorer och Damer, SÖNDAG: Juniorer och Veteraner

Startuppställning:

max 6st bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

enligt G2 Kom ihåg en 6kg brandsläckare/bil, Västerås MS ber er att ta hand om ert egna skräp, då vi endast har containrar för våra egna hushålls sopor för helgen

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart får man bestraffningen att åka 2st jokerlap(alternativspår) en andra tjuvstart av samma person utesluts ur heatet

Däckbegränsning:

Enl folkracereglementet,

Avgifter:

Seniorer 300kr
Damer 300kr
Veteraner 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan, 200kr

Avanmälan senare än 48h, 500kr


Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Vid prisutdelning ska pristagarna vara klädda i knäppt overall


Upplysningar, telefonnummer:

Jocke 073-05 10 789, Micke Hjelm 073-24 73 669

Återbud, telefonnummer:

Micke Hjelm 073-24 73 669

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

kjleb@outlook.com; Speakerhjelm@gmail.com

Delade bilar
Bilar får ej delas mellan lördag och söndag. Dam/Senior och Junior/Veteran
kan dela bilar med varandra. Kom ihåg att anmäla att ni delar bil när ni anmäler er.

Stora servicefordon
Anmäl stora servicefordon på anmälan och vilken dag ni anländer till
depån

Covid-19
Då vi fortfarande har en pågående pandemi så behöver vi fortsatt hjälpas åt att
hålla avstånd, vara noga med handtvätt, ni som har möjlighet, använd gärna era egna toaletter.

Vi följer myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se