Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Lindströms Snow Cup 2022-Midvinterracet

Tävlingen inlagd:

2021-11-26

Tävlingsdatum:

2022-02-12

Sista anmälningsdatum:

2022-02-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Racecontroller:

Robert Ledin MK Kopparberg

Domare:

Mikael Carlsson

Teknisk chef:

Jimmy Larsson 076-1707727

Säkerhetschef:

Lennart Anderson 070-6713275

Miljöchef:

Ingemar Brännström 076-1601493
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 07.00-09.00
Besiktning 07.15-09.15
Funktionärsmöte 08.00
Förarmöte digitalt.
Första start 09.30

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på officiella anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Alla förare kvalar tre kvalomgångar på spolad isbana.
Vid under 60 startande kan en fjärde kvalomgång köras.
Mellanbanan över hoppet med alternativspår.
A-final i alla klasser.
B-final vid över 18 startande i klassen.
C-final vid över 36 startande i klassen.
Poängberäkning 7,5,4,3,2 o 1 p.
Jumbofinal för de tre sämsta i resp. klass som kräver seniorlicens.
För att kvala in där måste man ta poäng i alla kvalomgångar.
Särskiljning från sista kvalheatet till första omgången.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Beror på fördelningen av anmälda.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st.

Startordning:

Jun-dam/vet-senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G6.0 Hållbarhet

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart får den vållande köra alternativet två gånger. Vid andra tjuvstarten av samma förare i heatet blir det uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck med max 20 dubb/dm. Dubb enligt gällande rallyreglemente, monterade utifrån. Dubbdäcken är personliga, vid försäljning ska en omgång vanliga däck med luft följa bilen.

Avgifter:

Startavgift 300 kr för senior och dam/vet.
200 kr för junior.
WO-avgift enligt gällande reglemente.
Ingen efteranmälningsavgift.
Avlysning vid otjänlig eller för mild väderlek.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 070-3806566

Återbud, telefonnummer:

Lars Karlsson 073-6747408 via sms eller mail: lars.karlsson@ovako.com.

Anmälan till:

lars.karlsson@ovako.com

E-post:

lars.karlsson@ovako.com

Dricksvatten:
Vatten finns att tillgå, men det är inte
dricksvatten.

Lindströms Mini Snow Cup:
Reglementet finns på Lindströms MSC FB-sida. Publiceras
strax
efter nyår 2022

Hemmaförare:
Hemmaförare genomföra ett 4 timmars spolpass plus ska ha två
namngivna
funktionärer som meddelade till Anna-Lena Sandberg innan anmälans utgång. Angivna
funktionärer
som är del av tävlingsorganisation eller tävlingskommitté accepteras ej.OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se