Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

Lindströms Snow Cup 2022-Vinterracet

Tävlingen inlagd:

2022-01-05

Tävlingsdatum:

2022-02-05

Sista anmälningsdatum:

2022-01-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg, 070-668 95 75

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Racecontroller:

Kenneth Svensson, 070-512 44 77, Mats Myrberg, 073-057 01 46

Domare:

Pernilla Hultman, 070-337 33 76

Teknisk chef:

Niklas Broberg, 072-559 33 46

Säkerhetschef:

Tony Holmberg, 072-744 00 69

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby

Tidsplan:

Anmälan: 07.00-09.00
Besiktning: 07.00-09.00
Förarmöte: Info i brev som fås i anmälan
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post.

Tävlingens genomförande:

Alla förare kvalar tre omgångar på spolad isbana.
Vid under 60 startande kan en fjärde kvalomgång köras.
A-final i samtliga klasser. Dam/veteran kan komma att kvala och köra final tillsammans beroende
på antal startande.
B- och C-final körs beroende på antal startande.
Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2 och 1 p.
Särskiljning från sista kvalheatet till första omgången. Därefter lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Beror på fördelningen av anmälda.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 st.

Startordning:

Jun, dam/vet, sen. Ordningen kan komma att ändras för att underlätta vid delning av bil.

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval och 6-bilsheat i final.

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

En poängs avdrag vid tjuvstart, 2 tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck med max 20 dubb/dm. Dubb enligt gällande rallyreglemente, monterade utifrån. Dubbdäcken är personliga. Vid försäljning ska en omgång vanliga däck med luft följa bilen.

Avgifter:

Startavgift 300 kr för senior och dam/vet.
200 kr för junior.
WO-avgift enligt gällande reglemente.
Ingen efteranmälningsavgift.
Avlysning vid otjänlig eller för mild väderlek.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Tony Holmberg, 072-744 00 69

Återbud, telefonnummer:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Anmälan till:

anmalanonline.se eller till Malin Jonsson, 070-699 99 21

E-post:

malinjonsson5@hotmail.com

Lindströms Snow Cup:

Reglementet finns på Lindströms MSC FB-sida. Publiceras
strax
efter nyår 2022.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se