Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

XL-Bygg i Osbyracet

Tävlingen inlagd:

2022-03-22

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Ask

Racecontroller:

Martin Isaksen, Christian Nilsson

Domare:

Tina Lennartsson

Teknisk chef:

Henrik Friberg

Säkerhetschef:

Jerry Svensson

Miljöchef:

Hannah Svensson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion, 0705 91 73 79

Tidsplan:

Depån öppnar kl.15 på fredagen.

Administrativ incheckning.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-8.30

Besiktning på startplattan.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-9.00

Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30.

Första start 10.00.

Prisutdelning sker direkt efter Seniorernas A-final bakom huvudposteringen.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.

A-final körs i respektive klass,
B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång,
C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång,
D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång.

Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.

Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning.

För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitta på
bilen
vid varje start.

Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra körfältet
i
första kurvan.

Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat.

Rödflaggat heat körs om snarast, vid tjuvstart omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40, Max 120

Startordning:

Junior, Dam, Senior.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1, lottas i startfållorna, står startspår i heatindelningen så gäller inte det.

Miljö:

Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på startrakan
och stanna före speakertornet för prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79, nås mellan kl.16.00 - 21.00.

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan ska göras på anmalanonline.se. Efter anmälningstidens utgång via hfrc@telia.com, senast 11/5 kl. 18.00.

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2022-05-08

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.
Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån
(Gäller
ej efter A-final Sen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin
depåplats.

Miljö

OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Mekaniker

Är man mekaniker ska man vara på plats innan kl.9.

Delad bil

Anges på anmälan med vem man delar bil med.

Fordon över 6 m

Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st. tävlingsbilar
parkerade hos sig.

Hemmaförare

Ange gärna en funktionär med namn och telefonnummer på anmälan.

Faktafunktionärer

Anges i PM

Övrigt

Släp parkeras på angiven plats, ej på publikparkering. Reservparkering på Sågbacken, se
bifogad karta i startbekräftelsen.

Husvagnar är ej tillåtna i depån.
OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.

Startbekräftelse

Har ni inte fått någon startbekräftelse den 10/5, börja med att kolla skräpposten, fortfarande
ingen bekräftelse, maila klubben på hfrc@telia.com och be att få utskickad.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se