Inbjudan till Falköpings MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Falköpings MK

Tävling:

Uddagårdssprinten 3:e deltävlingen i Västsprinten

Tävlingen inlagd:

2022-03-24

Tävlingsdatum:

2022-05-15

Sista anmälningsdatum:

2022-05-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Joakim Hallengren 073-1507617

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Joakim Hallengren 073-1507617

Domare:

Klas-Åke Fredén 076-6772162

Teknisk chef:

Patrik Andersson

Säkerhetschef:

Jonas Sandgren 070-2376983

Miljöchef:

Timmy Millton 070-3604041
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Falköpings Motorstadion Uddagården

Tidsplan:

Anmälan: 07.00-09.00
Besiktning: 07.00-09.00
Funktionärsmöte på startplattan: 09.15
Förarmöte vid klubbhuset: 09.30
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Efter avslutad omgång på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

En och en på tid. Tiden anges med 1/100sekund.
Man kör 3 omgångar och de 2 bästa tiderna räknas. Vid särskiljning räknas omg 3,2,1 därefter
lottning. Klasser är senior fwd, senior rwd, veteran, dam, junior.
Annars enligt västsprintens regler

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 20

Startordning:

Startnummerordning

Startuppställning:

En och en

Miljö:

Se G 6.1 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6 kg pulversläckare och uppsamlingskärl skall finnas under alla tävlingsfordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Maxtid erhålls

Däckbegränsning:

Enligt reglementet. Däck utan slirskydd. All form av däckrensning med motorn igång är förbjudet.

Avgifter:

Juniorer gratis
Senior, dam, veteran 300kr
W.O. efter 13/5 kl 07.00 kommer faktureras med 500kr.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

1 pris per 5 startande (max 6 priser per klass)

Upplysningar, telefonnummer:

Joakim Hallengren 073-1507617

Återbud, telefonnummer:

Via sms 073-1507617, ni kommer att få bekräftelse

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

johannamillton@gmail.com

Västsprinten

Info om västsprinten finns på Facebook

Delade bilar

Det går bra att dela bil i samma klass, meddela vid delad bil

Delade Klasser

Seniorer: Vid anmälan ange vilken bilklass, FWD eller RWD


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se