Inbjudan till Finspång

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Finspång

Tävling:

Återstartsracet 2022 INSTÄLLD pga för få anmälningar

Tävlingen inlagd:

2022-04-11

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Bengtsson 0761420214

Biträdande Tävlingsledare:

Anneli Bengtsson 0702525100

Racecontroller:

Kennet Svensson 0705124477

Domare:

Stenly Thiman

Teknisk chef:

Henrik Andersson 070-6267010

Säkerhetschef:

Tommy Andersson

Miljöchef:

Morgan Jonsson 070-3333021
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Eliantorpsbanan 0761420214 Finspång

Tidsplan:

Anmälan i Klubbhuset 6.30-9.00
Besiktning på startplattan 6.30-9.00
Förarmöte 9.30
Första start 10.00
Funktionärsmöte vid speakertornet 9.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och efter tävling på hemidan o facebook

Tävlingens genomförande:

Vid alla heat och finaler ska altrnativspår köras minst en gång

Klasser Seniorer, Damer, Veteraner och Juniorer

Alla kör tre omgångar, efter det köres finaler. Runer-up tillämpas i finalerna

A-final körs i respektive klass, B-finaler körs om det är mist 18
anmälda vid anmälningstidens utgång
C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång.

Vid färre än 10 anmälda i en klass körs det 4 omgångar i stället för finaler.
Detta räknas från anmälans utgång, när arrangören ser hur många som är anmälda.

Alla omgångar kommer räknas samman för att utse en vinnare.

Tre varv körs i kvalomgångarna och fem varv körs i finalerna.

Poängräkning i kvalheaten enligt skala: 7,5,4,3,2 och 1 poäng.
Vid lika poäng, räknas bästa poäng senast körda heat o s v. Vid lika
resultat hela vägen, sker lottning vid speakertornet, tillsammans med berörda förarna.

Tvåminutersregeln kommer att användas och den gäller från att övriga bilar i heatet är
uppställda på startplattan.

Rödflaggat heat ska köras om omgående, står ett heat på startplattan får det köras först.
Ingen mekande är tillåtet vid rödflagg, endast påfyllning av drivmedel och spolarvatten är
okej.

Den tävlandes namn kommer offentliggöras i resultat mm på internet och i andra medier,
Tävlingen kommer sändas på SBF-play.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer, Damer, Veteraner

Antal startande i respektive klass:

120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120 st

Startordning:

Dam, Seniorer, Veteraner, Juniorer

Startuppställning:

6 bilar på rad

Miljö:

se 6.0

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjustart i ett kvalheat dras det av 2 poäng av de inkörda poängen i heatet. Man kan inte få negativt poäng. Vid andra tjuvstart i samma heat blir man utesluten. I finalen sätter man under observation vid första tjuvstarten, vid den andra utesluts man.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Seniorer och Dam/Veteran 300 kr
Juniorer 200 kr
Efteranmälan 200 kr
Sen avanmälan 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Bengtsson 076-1420214 Kvällar efter 17,00

Återbud, telefonnummer:

Lena stigh 070-6615534 på sms eller kväll

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

bil@finspongsms.se

Speaker:
Christian Holmudd


Faktafunktionärer:
Presenteras i PM på tävlingsdagen.


Delade bilar:
Ska meddelas vid anmälan, vilka som delar bil och klass


Hemmaförare:
Anmäler en funktionär till Anders Bengtsson 0761420214 senast den 11/5


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se