Inbjudan till Ljusdals MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ljusdals MS

Tävling:

Ljusdals Bildelar Rullet **INSTÄLLD pga för få anmälningar**

Tävlingen inlagd:

2022-04-19

Tävlingsdatum:

2022-05-14

Sista anmälningsdatum:

2022-05-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tony Norberg 0703980223

Biträdande Tävlingsledare:

Sofia Jensén 0703957676

Racecontroller:

Stefan Lundqvist 0702910292

Domare:

Marie Lundh 0705856336

Teknisk chef:

Erik Jensén 0703127729

Säkerhetschef:

Johanna Svedberg 0738145899

Miljöchef:

Kicki Norberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kåtmyrabanan , Ljusdal

Tidsplan:

Anmälan, besiktning:
Fredag 18.00-21.00
Lördag 07.00-09.00

Förarsammanträde: 09:30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med förlottade omgångar. Max 6
förare i varje heat med poängberäkningen
7-5-4-3-2-1.
Seniorer, damer, veteraner och juniorer kör 3 heat därefter gäller..
A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24startande vid anmälningstidens utgång.
Finalerna körs med runner up.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra
hand o.s.v.
Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.

Körs med alternativspår, alternativspåret måste köras minst
1 gång per heat.
Den som orsakar rödflagg i alternativet får inte starta om.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens 2022. Seniorer, juniorer, damer, veteraner (Vid minst 6st, vid mindre än 6st lottas veteranerna in bland seniorerna))

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

130

Startordning:

Juniorer, Damer,Veteraner, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Se FR 7.6

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb

Avgifter:

Seniorer och damer 300 kr, juniorer 200 kr
Tel + efteranmälan 100 kr extra
Swish finns i Anmälan

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister vid klubbstugan efter finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

Janne Zetterman 070-6446925 eller Annso Wikström 073- 8015283

Återbud, telefonnummer:

Annso Wikström 073-8015283 eller ljusdalsms@hotmail.com, senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Anmälan endast på anmälan Online

E-post:

ljusdalsms@hotmail.com

Övrigt:

Däckrensning vid framkörning / uppställning är förbjuden
och medför uteslutning ur tävlingen.

I depån gäller gå fart.

Ni som delar bil bör ange det på anmälningsblanketten, så
minskar risken för att starta heaten efter varandra.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se