Inbjudan till Åsele MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Åsele MS

Tävling:

Midnattsolcupen 2 Vilhelmina

Tävlingen inlagd:

2022-05-12

Tävlingsdatum:

2022-06-25

Sista anmälningsdatum:

2022-06-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Eriksson 073-8036690

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Ulf Järnström 070-6985877

Domare:

Mats-Ove Bergström 070-2127576

Teknisk chef:

Greger Jonsson 070-6818456

Säkerhetschef:

Hans Lönnberg 070-1774974

Miljöchef:

Anna Karppinen Bergström 070-6037661
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sibirien Race Way övre Lövliden Vilhelmina

Tidsplan:

Lördag besiktning kl. 08.00-09.00 OBS! för bilar som ej ingår i Cupen
Administrativ incheckning/anmälan kl. 08.00- 08.30
Förarsammanträde 09.30 (kan ev. ersättas av PM)
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

på den oficiella anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Midnattsolcupen är en minicup av ett unikt slag. Man kan om man
önskar, anmäla sig till cupen, köra midsommarafton i Åsele och
midsommardagen i Vilhelmina.
Vill man delta i cupen deltar man med samma bil båda dagarna, bilen går inte på anbud i
Åsele utan först efter tävlingen i Vilhelmina. Om man avanmäler sig dag 1 går bilen på anbud
samma dag, avanmälan måste ske innan finalernas start annars måste man ställa upp bilen i
Vilhelmina för anbud dag 2.
Vagnbok för deltagare i cupen återhämtas på morgonen i sekretariatet vid anmälan i
Vilhelmina.
Om man kör med två olika bilar räknas man inte in i cupen och man
kan även anmäla sig till bara en av tävlingarna om man så önskar. Då räknas inga poäng i
cupen och bilen går på bud tävlingsdagen.

I båda tävlingarna gäller:
samtliga förare kör tre kvalheat om tre varv
De elva bästa juniorerna kvalificerar sig till B-respektive A-final
De sexton bästa herrarna kvalificerar sig till C-, B- respektive A-final
De elva bästa damerna kvalificerar sig till B- respektive A-final
Vid färre än sexton anmälda damer/juniorer kommer endast A-final att köras
Vid färre än sex veteraner lottas dessa förare in i klassen dam alt. herr beroende på kön.
Runner up i C och B-final.
Alla finaler körs fem varv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 30 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Junior, Veteran, Dam och Senior

Startuppställning:

Startspår i kvalheaten förlottade, i final väljs spår efter den totala poängen från kvalheaten

Miljö:

Se G6.1 Tänk på att servicefordon (bussar) inte är försäkrade i depån, och vid platsbrist kan komma att förvisas ut ur depån av säkerhets- och/eller utrymmesskäl.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval/finaler: Direkt omstart. Två tjuvstarter av samma förare=uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet 2022

Avgifter:

Seniorer 300: -
Juniorer gratis
Deltagande i cupen 500: -
Avgiften betalas vid anmälan, tävlingsdagen, ingen återbetalning vid
avanmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning:
1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p
Totalpoängen inplacerar i respektive final.
Särskiljning: alla tre kvalheat räknas
särskiljning sker enligt placering i heat 3,1,2 därefter särskiljs förare genom lottning, lottning
sker av sekretariatet.
Cuppoäng: de första sexton i varje klass får poäng, 20, 18, 16, 15, 14,
0sv. ned tom. 3 poäng
Samtliga som deltar i båda tävlingarna får 5p. Vid samma slutpoäng i cupen gäller: den som
har bäst placering finaldagen är vinnare i cupen.
Hederspriser till samtliga finalister, prisutdelning efter finalernas slut.
CUPPRISER:
Hederspriser till de första tre placerade i cupen. Samt ett fint pris till vinnarna i cupen.
Dag 2 i Vilhelmina kommer pris
(bränslecheckar) att tilldelas den som rest längst ifrån, om det är flera långväga deltagare
kommer priset att lottas ut. Ett hederspris kommer att tilldelas den som har flest anbud på
bilen.
Förare som deltar i cupen (dvs kör samma bil båda dagarna) deltar i ett billotteri. För mera
information om lotteriet se Facebook Midnattsolcupen.

Upplysningar, telefonnummer:

Olle Gavelin 070-2300566, Fredrik Mattsson 070-5109388

Återbud, telefonnummer:

Maria Persson 076-8357660

Anmälan till:

SBF anmälan online till båda tävlingarna. www.anmalanonline.se/folkrace/ Deltagande i cupen anges i anmälan, ange även om ni ska dela bil. Kommer ni med buss ange bussens storlek.

E-post:

midnattsolcupen@hotmail.com

Alternativspår:
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår, samtliga bilar skall i
varje heat passera kontrollpunkt i alternativspår en gång.

Bärgning:
Traktor/gaffelbärgning

Säkerhet:
All eldning/grillning är förbjuden under dagtid.
Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg,
den skall vara väl synlig.
Saknas brandsläckare = straffavgift 500 kr enligt FR-regler 2022.

Straffavgifter:

Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet
efter en tillsägelse ta ut en avgift för förare som inte rättar sig efter de
miljöregler som gäller för denna tävling.

Rullningar:

Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet.
Man tar sig ur bilen omgående och uppsöker sjukvårdpersonal.

Cupbilar:
Inga bilar får lastas förrän anbuden är genomförda

Speaker:
Tomas Svanäng

Övrigt:
Alkotest kommer att ske.
Hemmaförare meddelar minst en funktionär senast
17/6-22

VÄLKOMNA TILL EN FARTFYLLD MIDSOMMAR I MIDNATTSOLENS LAND!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se