Inbjudan till Hallsbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hallsbergs Motorklubb

Tävling:

Kvällsracet

Tävlingen inlagd:

2022-05-20

Tävlingsdatum:

2022-07-01

Sista anmälningsdatum:

2022-06-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson 070-3004319

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Svensson

Domare:

Totto Höök

Teknisk chef:

Jocke Holm

Säkerhetschef:

Patrik Flink

Miljöchef:

Fredrik Nederfelt
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hallsbergs Motorklubb Vissboda 905

Tidsplan:

Depån öppnar klockan 14.30

Anmälan: 15.30-16.45
Besiktning: 15.30-16.45
Förarsamanträde: 17.00
Första start: 17.30

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 st Kvalomgångar med Poängberäkning 7-5-4-3-2-1
Särskiljning omgång 3-2-1 därefter lottning.
Kvalen 3 varv.
Finalerna 5 varv.

A-& B-final Seniorer.
A-final Juniorer

Rödflaggat heat körs omgående efter uppställt heat.Endast tankning och på fyllning av vatten.

Observera att det bara körs Senior och Junior - klass.
I de fall en förare anmäler sig i dam eller veteran - klassen kommer denna flyttas till
seniorklassen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 72st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 72st totalt

Startordning:

Senior - junior

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Enligt G6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma förare ger uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Gällande reglementet dock utan dubb.

Avgifter:

Senior: 300 kr
Junior: 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Camilla Flink 076-1268207

Återbud, telefonnummer:

Petra Hjärtmyr 070-2883124 endast sms

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

folkrace.hmk@gmail.com

Delad bil:
Anmäls i anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se