Inbjudan till Degerfors RC, SMK Karlskoga

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Degerfors RC, SMK Karlskoga

Tävling:

Bridgestone fair race cup

Tävlingen inlagd:

2022-05-22

Tävlingsdatum:

2022-07-02

Sista anmälningsdatum:

2022-06-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson Karlstad 070/300 43 19

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Svensson Karlstad 070/6811624

Domare:

Kjell Jonsson Örebro 070/550 90 52

Teknisk chef:

Lars Buhr Fjugesta 070/644 03 17

Säkerhetschef:

Johanna Kjettselberg Degerfors

Miljöchef:

Bengt Granat Degerfors
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidetorpsbanan 7 km. söder om degerfors, Väg 243

Tidsplan:

Besiktning kl. 07.00 - 09.00
Förarsammanträde ” 09.30
Första start ” 10.00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås, efter varje heat, på anslagstavlan i depån. Slutlig lista finns på hemsidan: www.degerforsrc.com.

Tävlingens genomförande:

Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart
Omgång ett och två är lottade, omgång 3 där kör Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner i
startnummerordning där antalet startande/heat anpassas så att om möjligt få jämna heat.
Samtliga deltar i tre kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner till 1
poäng för 6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna.
Alla klasser kör A-final, vid fler än 18 startande/klass B-final och vid fler än 36 startande/klass
C-final.
Vi kör runnerup
Kval 3 varv, Finaler 5 varv.
Vid lika resultat efter tre kvalheat så är tredje omgången särskiljande därefter andra omgången.
Kan förarna ändå inte särskiljas tillgrips lottning.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Startordning under hela tävlingen: Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner.

Startuppställning:

Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Enligt FR reglementet, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande sopor lämnas på särskilt ställe i depån. Det skall finnas presenning och oljeuppsamlare under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng andra tjuvstarten uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Endast däck utan slirskydd

Avgifter:

Damer/Veteraner och Seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr. betalas tävlingsdagen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Reklam är fritt.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förarna skall ha racekläder vid prisutdelningen för att få pris.

Upplysningar, telefonnummer:

Perra 073/041 81 43

Återbud, telefonnummer:

Perra 073/041 81 43

Anmälan till:

Degerfors RC c/o Goude Västra Långgatan 16 693 33 DEGERFORS

E-post:

Klubben@degerforsrc.com

HEMMAFÖRARE

Hemmaförare skall hjälpa till efter tävlingen och får inte åka från banan innan allt är återställt.

Vatten

Det vatten som finns på banan är inte dricksvatten.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se