Inbjudan till Robertsfors MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Robertsfors MS

Tävling:

ICA Supermarket Racet

Tävlingen inlagd:

2022-05-28

Tävlingsdatum:

2022-07-01

Sista anmälningsdatum:

2022-06-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fredrik Rönnbäck

Biträdande Tävlingsledare:

Gunnar Svahn

Racecontroller:

Mikael Lundström

Domare:

Lars Åkerström

Teknisk chef:

Magnus Olofsson

Säkerhetschef:

Meddelas i PM 1

Miljöchef:

Peter Jonsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gumboda Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan: 15.00 - 16.30
Besiktning: 15.00 - 17.00
Förarsammanträde: 17.30
Första start: 18.00

Resultatlistan anslås:

Löpande i depån.

Tävlingens genomförande:

3 st kvalomgångar om 3 varv, 6 bilar/heat.
2 bästa kvalomgångarna räknas till finaler.
Finaler 5 varv. Senior: A, B, C final om 30 startande.
Dam, veteran, junior: A, B final om 12 startande.
Vid färre än 5 startande dam, veteran kör de med senior men med egen final.
Förare med högsta poäng väljer spår först i finalerna.
Runner-up gäller i finaler.
Alternativspår kommer att tillämpas, max en gång per heat.
Vid rullning och stopp är heatet avbrutet för vederbörande bil.
Juniorer får byta bil om tekniker så godkänner.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Samtliga

Gallringsmetod:

Ingen gallring sker.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Alla anmälda.

Startordning:

Junior, Dam, Veteran, Senior.

Startuppställning:

Heat och startspår lottas i dator.

Miljö:

Enl. G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger(endast kval). Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt, odubbat, däcksvärmning ej tillåtet.

Avgifter:

Senior, dam, veteran: 300:-
Junior: 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Kersti Erlandsson - 070 6357451

Återbud, telefonnummer:

Kersti Erlandsson - 070 6357451

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

robertsforsms@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se