Inbjudan till Vetlanda Rally & Racing Club

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vetlanda Rally & Racing Club

Tävling:

Bilspeedway

Tävlingen inlagd:

2022-06-09

Tävlingsdatum:

2022-07-02

Sista anmälningsdatum:

2022-06-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anneli Thylen, 070 534 32 01

Biträdande Tävlingsledare:

Joakim Thylen, 073 182 27 23

Racecontroller:

Per-Erik Åberg, 070 658 08 21

Domare:

Åke Gustavsson, 073 061 39 87

Teknisk chef:

Thomas Davidsson, 076 801 56 70

Säkerhetschef:

Frida Stålknapp, 073 399 78 16

Miljöchef:

Carola Dahl, 073 687 81 28
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vetlanda Motorstadion, Vetlanda

Tidsplan:

Anmälan: 07.00 -09.00
Besiktning: 07.15 – 09.15
Förarsammanträde: 09.30
Första start: 10.00
Hemmaförare anmäler och besiktiga 06.45-07.15 hjälper sedan till i besiktningen på morgonen,
eller annan tilldelad uppgift.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande i speedwaydepån. Efter avslutad tävling på www.vetlandarrrc.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i 3 omgångar.

4 varv i kvalomgångarna och 6 varv i finalerna. 1:a 7 poäng, 2:a 5 poäng, 3:a 4 poäng, 4:a 3
poäng, 5:a 2 poäng och 6:a 1 poäng. Vid lika poäng särskiljning omg 3, omg 2, omg 1,
därefter lottning.

De tävlande ansvarar för att ta sig fram i rätt heat i rätt tid, 2-minutersregeln tillämpas.

Starten sker med ready-to-race skylt och startljus.

Vid rullning rödflaggas/stoppas pågående heat och körs om omedelbart utan depåstopp.

Dam/veteran kommer endast köras som egen klass vid minst 18 st anmälda vid
anmälningstidens utgång, vid färre än 18 st anmälda lottas de in bland seniorerna.

A- B och C-final för seniorerna. A-final för juniorer, vid fler än 12 st anmälda vid
anmälningstidens utgång körs även en B-final. A-final för damer/veteraner. B-final för
damer/veteraner vid fler än 18 st anmälda vid anmälningstidens utgång.

A- OCH B-FINALISTERNA I SENIROKLASSEN HAR FÖRTUR TILL FREDAGENS
BILSPEEDWAYTÄVLING 2023.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner

Antal startande i respektive klass:

Min 40 Max 120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Målet är att samtliga anmälda förare ska få köra.

Startordning:

Junior, senior, dam/veteran vid minst 18 st anmälda vid anmälningstidens utgång.

Startuppställning:

Max 6-bilsheat. Uppflyttning av bilar i heat kan förekomma.

Miljö:

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 minut. Övrigt enligt G 6.1 Oljeuppsamlare och presenning under tävlingsbilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.

Däckbegränsning:

OBS! Max 5 mm mönsterdjup på hela slitytan. Märkning av däck och fälg kommer att tillämpas. Däck med slirskydd och dylikt tillåts ej.

Avgifter:

Startavgift senior/dam/veteran: 300 kr.
Startavgift junior: 200 kr.

Efteranmälningsavgift 250 kr. Om plats finnes dvs efter reserverna som står på listan.
Tävlingsledningen tar detta beslut.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister i speedwaydepån efter avslutad A-final.

Upplysningar, telefonnummer:

Anneli Thylen 070 534 32 01

Återbud, telefonnummer:

Anneli Thylen, 070 5343201. Återbud senare än 48 timmar före tävlingens början debiteras med wo-avgift enligt folkracereglementet. Vid återbud efter incheckning på tävlingsdagen tas en adm avgift ut med 200 kr enligt FR reglementet. Tävlingsdagen till TL.

Anmälan till:

Anmälan via Folkrace Online och ska vara arrangören tillhanda senast 2022-06-25.

E-post:

bilspeedway@vetlandarrc.se

Anbud

Anbuden sker vid speedwaydepån, 15 min anbudstid efter avslutade finaler.

Glöm inte att hämta ut era siffror för lördagen om ni har avanmält er på fredagen och bilen
ska gå på anbud på lördagen.


Säkerhet

Gå fart i depån! Däckrensning förbjuden.


Tävlingsdepå

Avlastning av tävlingsbilar sker i depån, dit ekipagen kommer att släppas in 5 och 5 då det är
många som ska få plats. OBS! Tänk på att av- och pålastning ska ske skyndsamt för att
undvika köer.


Övrigt

Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagen.

OBS! Fordon längre än 6 meter måste anmäla detta till
Thomas Jansson, sms:a startnummer och längd på bil till 0706 08 51 58.
Endast en servicebil per startande i depån.
Släpvagns- och husbilsparkering finns uppe på speedwayparkeringen. Inga
husvagnar i depån.
Speaker Hjelm och vi har Folkrace-tv på plats, alla som anmäler sig godkänner att de blir
filmade på banan.


Hemmaförare

De som körde fredag 2019 får inte köra på fredagen i år beroende på hur många som anmäler
sig till fredagens tävlingen.
Förare ska skaffa minst 2 funktionär som normalt inte hjälper till. Ingen
hemmaförare/funktionär får lämna utan tävlingsledningens godkännande innan återställande
av banan är klar. Anmäl era funktionärer till tävlingsledningen innan anmälans utgång.
De som kör lördag i år har möjlighet att köra fredag nästa år.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se