Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Svampafestivalen - TMK 60 år

Tävlingen inlagd:

2022-06-25

Tävlingsdatum:

2022-08-04 -> 2022-08-06

Sista anmälningsdatum:

2022-07-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christian Nilsson, tel: 0724-028258

Biträdande Tävlingsledare:

Julia Jönsson, Linda Persson

Racecontroller:

Mats Myrberg, Åke Gustavsson

Domare:

Tobias Nordlund, Hästveda

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson

Säkerhetschef:

Paul Persson

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelillla

Tidsplan:

Onsdag 3/8:
Race Office kl 9.00-10.00 och 17.30-19.15
Träning kl 10.00-13.00
Besiktning i besiktningshallen kl 18.00-19.30

Torsdag 4/8:
Race Office kl 07.30- 08.30
Besiktning i besiktningshallen kl 7.45-09.00
Förarsammanträde kl 09.30 framför klubbstugan
Första start kl 10.00

Fredag 5/8 och lördag 6/8: Första start kl 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån, samt digitalt på www.resultattavlan.se Detsamma gäller för heatindelningen. Det är tavlan i depån som är den officiella.

Tävlingens genomförande:

Bansträcking: (OBS ny!)
Långa spåret över Sjöbobacken med alternativspår.
Alternativspåret ska köras en gång/heat och final och är i ingången till ravinen,
efter
huvudposteringen.
Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ur
heatet.

Framkallning till heat sker via heat-tavlan på backen. Uppställning till start sker i
depån.
Kör fram till start genom tvätthallen och ner på vägen framför läktaren.
Utfart från banan genom grinden efter avslutat heat, direkt höger efter grinden
över backen
ner i depån.
Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när heatet rullar
ner mot
startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.

Startmetod: Tummen upp från startpersonal, ready-to-race skylt, starten går när
den gröna
lampan tänds.

Samtliga klasser kör 5 kvalomgångar.
Torsdag 2 kval, Fredag 2 kval och lördag 1 kval. Därefter finaler.
Kvalomgångarna körs med 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 Resultat från samtliga kvalomg sammanräknas.

Vid ev bestraffningsflagga sker utfart från banan genom ravinen ner till depån.
Förlottade heat i alla kvalomgångar.
I finaler väljer högst poäng först.
Seniorklassen körs vartannat heat framhjulsdrivet och vartannat bakhjulsdrivet.

Särskiljning: Vid lika poäng både efter alla kvalomgångarna särskiljs först efter
5e kval, sedan
4e kval, osv. Därefter lottning.

Finaler: A-B-C-final i alla klasser. Samtliga finaler körs 5 varv. Runnerup
tillämpas i finalerna.
Bästa poäng väljer startspår först.
Superfinal för 1an och 2an i seniorklasserna samt segraren i dam och veteran.
Runnerup-plats finns utanför grinden mot tvätthallen. Den kan utnyttjas även av
delade bilar
om det skulle behövas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer delat bak- och framhjulsdrivet, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Veteranklass vid minst 12 st anmälda förare. Annars lottas dessa in i senior eller damklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Senior, junior, dam, veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar på ett led

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning föraren som tjuvstartar i både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Gällande folkracereglemente

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-
WO-avgift: 500:-
BETALA GÄRNA MED SWISH ELLER KORT.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen framför
klubbstugan i depån efter
avslutad tävling. Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledningen

Återbud, telefonnummer:

Innan den 26/7 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Därefter senast 2021-08-02 kl 09:00 ENDAST sms till 076-1996890. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Rödflaggat heat
.
Förare från rödflaggat heat kör till sin depåplats. Omkörningsheatet kallas fram
på heattavlan
när nästa heat startar. Är föraren inte framme i framkallningsfållan när heatet
rullar ner mot
startplattan så är man inte med i heatet. (Rödflaggat heat pga tjuvstart,
omstart direkt.)

Faktafunktionärer
Anges i PM

Anbud
Torsdag & Fredag: Det kommer att vara anbud på bilar som har
brutit/avanmält
sig. Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen, senast 15 min efter att listan
på utslagna
bilar anslagits på anslagstavlan i depån.
Lördag: Anbud skall vara inlämnat senast 15 min efter sista finalen.
Endast anbudsblanketter och kuvert som tillhandahålles av Tomelilla MK är
giltiga och kan
hämtas i depåsekreteriatet under hela dagen. Anbuden kan endast lämnas i
besiktningshallen.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Protest
Ev protester lämnas till förarrepresentant som sedan kontaktar
tävlingsledningen. Telnr finns anslaget på anslagstavlan.


Bärgning
Bilar som behöver lyftas ut med lastmaskinen placeras vid
crossbanan.
Förare ansvarar för att uppsamlingskärl finns under bilen. Inga bilar
lyfts inne i depån.

Avlastning/Lastning
Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering
i skogen
utanför det stora fältet. Se skyltning.

Depå
Depån öppnar måndag 1/8 och uppställning sker fritt. Pga våra
säkerhetskrav
tillåts inga husvagnar i depån. Ni som har stora bussar ställ er gärna längs med
kanterna.
OBS! Minst 3 tävlingsbilar till buss/fordon/ekipage över 7 meter i depån.

Mekaniker
Förare och två mekaniker får entréarmband och dessa delas
ut i Raceoffice i
samband med att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid ingång i
depån.

Alkotester
Kommer utföras under hela tävlingsdagarna.

Camping
Sker ute på bingofältet och betalas i Raceoffice. 100kr/natt.
Ingen el finns att
tillgå. Kl 23:00 ska det vara tyst i depån och på campingen. Inga elverk får köras
på natten
mellan kl 23-05. Inga husvagnar tillåts i depån.

Klass
Seniorer, glöm ej att ange vilken klass ni vill köra i.

Delad bil
Anges på anmälan med vem man delar bil med

Kioskerna
kommer att vara öppen undet tävlingen i depån och vid banan.
Frukostförsäljning i depåkiosk tors, fre, lördag kl 7-8,30


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se