Inbjudan till Bollnäs MK Bollnäs

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bollnäs MK Bollnäs

Tävling:

Slaget om Eriknäsbo

Tävlingen inlagd:

2022-06-27

Tävlingsdatum:

2022-08-06 -> 2022-08-07

Sista anmälningsdatum:

2022-07-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattias Waleteg 070-3106853

Biträdande Tävlingsledare:

Hans-Åke Flink 070-3000005

Racecontroller:

Leif Gilberg 073-0682852

Domare:

David Floberg 070-6424783

Teknisk chef:

Ulf Hansson 0730688782

Säkerhetschef:

Nicko Nilsson 070-5673375

Miljöchef:

Sebastian Wikström 073-8267064
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Eriknäsbo Motorstadion 070-3106853

Tidsplan:

Incheckning & Besiktning

Fredag 17.00-20.00
Lördag 07.00-08.00

Depån öppnar 14.00

Depå Chef : Fredrik Mellgren 070-5906371Förarsammanträde : 08.30 Startplattan

Första start kl. 09.00 lördag och söndag

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavla samt www.raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Alla förare får köra 3 kvalheat om 3 varv på lördagen med poänberäkningen 7,5,4,3,2,1 poäng
Söndagen får alla förare köra 2 kvalheat om 3 varv med poängberäkningen 10,7,5,4,3,2 poäng
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta upp förare och ändra startspår vid behov !
Ev.om möjlighet finns så kan det bli en extraomgång på Lördagen
Vid särskiljning till finaler gäller högsta totalpoäng vid lika poäng sker särskiljning efter
heatpoäng bakifrån (tex 5,4,3,2,1). därefter lottning av sekretariatet.

Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret en gång per
heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen.

Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan.
A+B+C-Finaler vid minst 24 st. anmälda vid anmälningstidens utgång A+B finaler vid minst
18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner minst 15st veteraner anmält sig för att klassen skall köras

Antal startande i respektive klass:

Max 240st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

240

Startordning:

Junior , senior , dam , veteran

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st bilar i bredd. Startmetod via ljussignal

Miljö:

Se G6

Åtgärd vid tjuvstart:

Heatet startas om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng Vid brutet heat erhålls 0 poäng Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför det uteslutning av denne ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt Fr reglemtet dock ej dubbdäck.Däckrensning är absolut förbjudet,medför uteslutning ur heat

Avgifter:

Junior 200:- Dam , Veteran och Senior 300:-
OBS ! Efter- och telefonanmälan + 100:-
Vid återbud senare än 48 tim före tävlingens början tas en 1/2 startavgift ut som administrativ
avgift

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga pristagare skall vara iklädda föraroverall

Upplysningar, telefonnummer:

Mattias Waleteg 070-3106853

Återbud, telefonnummer:

Mattias Waleteg 070-3106853

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

mattias.waleteg@telia.com

Anbud Lördag

För de bilar som bryter under lördagen kommer
anbud att ske 30 min efter sista heatet på lördagen.
Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet


Övriga upplysningar


Kom ihåg att meddela om ni delar bil i rutan Övrigt i anmälan online

Dushmöjligheter finns

Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån
Trailer ställs på anvisad plats
Alkotest kan förekomma
Motordrivna elverk ska vara avstängda mellan 24.00-06.00

Info löpande Facebook SÖK Slaget om Eriknäsbo
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se