Inbjudan till Stockholms Bilklubb/Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms Bilklubb/Folkrace Åland

Tävling:

*** Inställd***PrimaBil racet*** Inställd***

Tävlingen inlagd:

2022-07-01

Tävlingsdatum:

2022-08-13

Sista anmälningsdatum:

2022-08-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer +358 400 745 076

Biträdande Tävlingsledare:

BjörkmanTobias +358 457 5541 503

Racecontroller:

BjörkmanTobias, +358 457 5541 503

Domare:

Lindroth Kaj +358 457 3134 186

Teknisk chef:

Mattsson Daniel +358 457 0229 615

Säkerhetschef:

Mäkilä Patrik +358 404 812 900

Miljöchef:

Strode Julia +358 401 272 740
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsbodabanan, Lemland, Åland

Tidsplan:

kl 09:00 Anmälan och besiktning
kl 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl 10:30 Förarmöte i depån
kl 11:00 Start

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan efter avslutad tävling

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre klasser: Junior. Dam/Veteran
och Senior. Om
anmälda i Dam/Veteran
inte uppnår minst 15 deltagare så körs klassen ihop
med
seniorer. Samtliga klasser kör fyra
omgångar med tre varv per heat. Runner up
tillämpas i finalerna
som körs i fem varv.
Alternativspåret körs en gång per heat.
Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Särskiljning vid lika
poäng sker enligt
placering i omgång
4,3,2,1 och därefter lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om fler än 100 seniorer är anmälda.

Startordning:

Junior. Dam/Veteran. Senior

Startuppställning:

Sex bilar i bredd med "ready to race" följt av lampstart.

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två st. tjuvstarter av samma ekipage leder till uteslutning i heatet.

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb, enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Junior 200 SEK/20€
Övriga 300 SEK/30€
Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingens
början, skall en
administrativ avgift
erläggas med 500 SEK/50€

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister!
Prisutdelningen sker genast efter anbudstidens slut.

Upplysningar, telefonnummer:

Mäkilä Patrik +358 404 812 900

Återbud, telefonnummer:

Mäkilä Patrik +358 404 812 900

Anmälan till:

Mäkilä Patrik +358 404 812 900

E-post:

makilapatrik@gmail.com

Hemmaförare

Hemmaförare anmäler funktionär vid anmälan till
tävlingen och
hjälper till att städa upp tävlingsområdet efter
tävlingens slut.

Licens

Förare, tänk på att det går att lösa ut en
endagslicens via LOTS!

COVID-19

Vi följer SBFs rekommendationer för Covid-19


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se