Inbjudan till SMK Eda, Charlottenberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Eda, Charlottenberg

Tävling:

INSTÄLLT! Återstartsracet-Allservice INSTÄLLT!

Tävlingen inlagd:

2022-07-08

Tävlingsdatum:

2022-08-13

Sista anmälningsdatum:

2022-08-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Elin Andersson, 073-8123323

Biträdande Tävlingsledare:

Eva Karlsson, 070-3577003

Racecontroller:

Kenneth Svensson

Domare:

Björn Andersson, 070-6764194

Teknisk chef:

Robert Lövgren, 070-6955154

Säkerhetschef:

Svein Tore Olsen, 070-6456976

Miljöchef:

Ola Bergman , 070-5405183
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hökedalens motorstadion, Charlottenberg

Tidsplan:

Fredag 12/8: Anmälan och besiktning 18.00-20.00
Lördag 13/8: Anmälan och besiktning 07.00-09.00
Förarsammanträde: 09.30
1:a start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och efter tävling smkeda.se samt löpande på raceoffice.se.

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar samt finaler.
Kvalen körs med 3 varv, finaler 5 varv.
Alternativspår körs en gång per heat och i finaler.
A-,B- och C-finaler körs i möjligaste mån i alla klasser. Runner up.
Heaten är förlottade.
Arrangören förbehåller sig rätten att flytta förare i heat för att få jämna heat i
kvalen.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1. vid lika poäng efter kvalen räknas omgång 3,2,1.
därefter
lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt efter det heat som står på startplattan. Endast
påfyllning av
bränsle och spolarvatten tillåtet.
Skrotfålla vid depåavfarten dit fordon som bärgas på gafflar transporteras.
Tävlingen kommer att livesändas via SBF-play.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 startande totalt.

Startordning:

Junior, dam/veteran och senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd, ljusstart. Vid ev. fel flaggstart.

Miljö:

Se G 6.1 med bulletin enligt FR-reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Avdrag 2 poäng i heatet, ej negativa poäng, Andra tjuvstarten medför uteslutning ur heatet. I finaler observation vid första tjuvstarten, utelslutning eter andra.

Däckbegränsning:

Fritt enligt FR-reglementet

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran: 300 kr
Junior: 200 kr
WO-avgift: 500kr
Avgift skall vara betald till klubbens konto senast 11/8, via Swish 123 196 30 81
eller BG 289-
8708.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
En anbudsavgift per heatvinst.
Förare som deltar i prisutdelning skall vara iklädd föraroverall .

Upplysningar, telefonnummer:

Ola Bergman, 0705405183

Återbud, telefonnummer:

Ola Bergman, 0705405183, SMS med namn, startnummer och klubb

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

smkeda@smkeda.se

Depå/Övrigt
Ett servicefordon per startande.
Vid större fordon (buss, etc) och DELAD bil anmäl detta i rutan för övrig
info när du anmäler dig.
Vid buss kan du bli anvisad plats och det bör minst vara 3 bilar per buss för
utrymmets skull.
Vid frågor ang depå SMS till Eva Karlsson. 070-3577003
CYKELFÖRBUD PÅ HELA OMRÅDET UNDER TÄVLINGENS GÅNG!
Ingen el finns vid banan.
PM anslås på anslagstavlan
Förare skall ha overall påtagen vid besiktningen.
En fylld 6kg pulverbrandsläckare i bilen vid besiktningen. Förvaras synligt i
depån.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se