Inbjudan till Motorklubben Speed, Nynäshamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Motorklubben Speed, Nynäshamn

Tävling:

Nynäshamns Folkracefestival

Tävlingen inlagd:

2022-07-10

Tävlingsdatum:

2022-08-06 -> 2022-08-07

Sista anmälningsdatum:

2022-08-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anette Andersson 073 539 56 38

Biträdande Tävlingsledare:

Pirjo Lundsten 070 776 16 30

Racecontroller:

Jörgen Adolfsson 070 440 35 08, Anders Larsson

Domare:

Kent Bodin 073 030 29 14

Teknisk chef:

Arne Mårtensson 070 568 96 13

Säkerhetschef:

Daniel Lyytikäinen 076 227 75 41

Miljöchef:

Micke Eriksson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Enebybanan, Nynäshamn

Tidsplan:

Fredag 5/8
15.00 Depåområdet öppnar
16-20 Anmälan och besiktning
Obligatorisk besiktning för hemmaförare på fredagen

Lördag 6/8
06.00 - 08.00 Anmälan och besiktning

08.00 Funktionärsmöte på startplattan
08.15 Förarsammanträde

09.00 Första start

Vi kommer utföra slumpmässigt urval av förare för utandningsprov

Söndag 7/8
06.00 -08.00 Säkerhetsbesiktning och obligatoriskt utandningsprov för samtliga förare på
anvisad plats.

08.00 Funktionärsmöte
08.15 Förarsammanträde

09.00 Första start


Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan vid lottningsfollan, slutlig resultatlista publiceras på www,mkspeed.se

Tävlingens genomförande:

Lördag:

Samtliga förare kör 3 kvalomgångar på lördagen och 1 kvalomgång på söndagen.
poängen från lördagen tas med till söndagen.

Poängberäkning:
7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning för vidare avancemang av de 36 första till söndagen avgör
omgång 2,1, Vid särskiljning för de resterande 36 avgör omgång 3,2,1.
Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av tävlingssekreteraren.
Endast förare som blivit målflaggad erhåller poäng.

FINALER: RUNNER UP TILLÄMPAS

Juniorer, samtliga kör C-, B-, A- final. Beroende på hur många som startar ev även D- final.

Damer:
De 11 bästa poäng plockarna kör B- respektive A- final. Beroende på antal startande ev även
C- final.

Veteraner:
De 11 bästa poäng plockarna kör B- respektive A- final. Beroende på antal startande ev även
C- final.

Seniorer:
De 15 bästa poängplockarna kör C-, B-, resp, A.final.
De efterföljande 18 lottas in i 3 stycken andra chansen heat, där 1:an och 2:an från varje
heat går till D-final.

Heaten omfattar 4 varv, alternativspåret får inte köras på första varvet, med max 6 startande
i varje heat, finalerna körs 6 varv och runner up tillämpas.
Lampstart.
Rödflaggat heat körs direkt efter heatet som står på startplattan.
Rensning/ värmning av däck är inte tillåtet.

ANBUD:
På lördagen är det anbud på de bilar som inte går vidare till söndagen. Anbud sker 15
minuter efter det att listan på bilar anslagits på anslagstavlan.
På söndagen är anbudstiden 15 minuter efter sista finalens målgång.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 220

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

220 st totalt

Startordning:

Juniorer, damer, veteraner och seniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lampstart.

Miljö:


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med ett extra jokervarv ( alternativspår) Två tjuvstarter av samma förare innebär uteslutning.

Däckbegränsning:

Fritt enl FR reglementet, ej dubbdäck.

Avgifter:

Seniorer, damer, veteraner 300 kr
Juniorer 200 kr
Efteranmälan +150 kr.

Viv fall av force major äger arrangören rätten att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Se tävlingen genomförande för info särskiljning.

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Lasse 070 528 15 93

Återbud, telefonnummer:

SMS till 070 528 15 93

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Hemma förare


Hemmaförare anmäler minst en funktionär, minst 15 år med namn och telefonnummer i
samband med anmälan.
Hemma förare som bryter på lördagen och inte ska tävla på söndagen skall anmäla sig hos
funktionärschefen kl 08.00 på söndagen för vidare instruktioner.

Depåområde


Depåområdet öppnar fredag 5/8 kl 15.00.
I depåområdet skall samtliga bilar köras i gåfart.
Endast tävlingsbil och en servicebil i depån. All parkering sker på egen risk. Trailer ställs på
anvisad parkering.

Delad bil

Delad bil ska anges i anmälan underövrig info.

Stora fordon

Meddela i anmälan om ni kommer med ett fordon som är längre än 8 meter. Stora fordon
hänvisas till särskild plats i depån.

Camping


Campingmöjligheter vid banan är begränsad och får endast ske i crossdepån eller på ängen.
Vi kan inte erbjuda el eller duschmöjligheter. Alla motordrivna elaggregat ska stängas av
senast kl 23.00.

Grillning/ Eld / svets

Eldningsförbud råder, grillning hänvisas till anvisad plats.

Svetsning sker på anvisad plats.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se