Inbjudan till Älvsby Motorsällskap, ÄLVSBYN

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Älvsby Motorsällskap, ÄLVSBYN

Tävling:

Älvsby 2-dagars

Tävlingen inlagd:

2022-07-14

Tävlingsdatum:

2022-08-06 -> 2022-08-07

Sista anmälningsdatum:

2022-07-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jimmy Selin 070-575 61 21

Biträdande Tävlingsledare:

Tobias Nordin 070-562 25 27

Racecontroller:

Johan Haraldsson 072-205 81 06

Domare:

Lars Åkerström 073-823 05 43

Teknisk chef:

Jan Forslund 076-128 05 00

Säkerhetschef:

Lars Schödén 070-368 76 32

Miljöchef:

Andreas Lundberg Stenvall 072-200 46 55
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Höghedens Motorstadion, Högheden 300, 070-5756121

Tidsplan:

Tidsplan: 5/8
Depå öppen 16:00 – 21:00
Anmälan 16:00 – 20:00
Besiktning 17:00 – 20:30
23:00 Depåtystnad

6/8
Anmälan 08:00-09:00
Besiktning 08.30-09.30
Funktionärssammanträde 09:00

Förarsammanträde 09:30

Första start 10:00
Kvalomgång 1
Lunch
Kvalomgång 2
Paus
Kvalomgång 3

Depåtystnad 23:00

7/8
Kvalomgång 4 10:00
Paus
Kvalomgång 5
Lunch
Sista chansen Senior
Finaler

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan under sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

5 kvalheat om 3 varv

Alternativspåret skall köras en gång per heat / final, se även tjuvstart nedan!
Startordningen lottas och startspår enligt startlistan i kvalen.
Startordning i kvalomgångarna, Veteran, Junior, Dam, Senior
Sista chansen Senior 2 heat om 3 varv, vinnare går in i C-finalen

Finaler
Startspår väljes enl startlistan.

A-B-C Samtliga klasser om fler än 30 startande/klass
Runner up tillämpas i samtliga klasser
Poängräkning Omgång 1-3 7,5,4,3,2,1
Omgång 4-5 9, 7, 5, 4 ,3, 2
Särskiljning 4,1,5,2,3

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Senior (senior / dam / veteran) & Junior

Antal startande i respektive klass:

Senior 150st, Juniorer obegränsat

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Gallring sker i förhållande till antalet anmälda i respektive klass och efter anmälningsdatum & klockslag.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 seniorer + juniorer, ingen reservlista

Startordning:

Veteran, Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt gemensamma regler, se G2. Delar däck etc tages med själv, sopor kan slängas i kontainer. Allt farligt avfall medtages själv.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kvalomgångarna Omstart, tjuvstartande förare bestraffas med 1 extra alternativspår. I övrigt enligt FR 7.5 & 8.1 (Uteslutning efter en andra tjuvstart) Finaler & sista chansen Enligt FR 7.5 & 8.1 (Uteslutning efter en andra tjuvstart)

Däckbegränsning:

Enligt gällande folkracereglemente, FR-T 2.1, dubbade däck är ej tillåtet.

Avgifter:

Anmälningsavgift
Senior 300,-
Junior 200,-
Efteranmälningsavgift 200,-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederpriser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias Nordin 070-562 25 27 Jimmy Selin 070-575 61 21

Återbud, telefonnummer:

Ingela Strandberg, 070 668 86 80

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

ingela@alvsbynsms.nu

Avlysning:
Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen i samråd med
domaren.

Förkortad tävling:
Om deltagarantalet är färre än 70 st förbehåller ÄMS sig rätten att
förkorta tävlingen till en dag och färre omgångar.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se