Inbjudan till Gestrike Racing Team, Storvik

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Gestrike Racing Team, Storvik

Tävling:

Oktoberracet

Tävlingen inlagd:

2022-08-06

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Lundberg 070-647 64 42

Biträdande Tävlingsledare:

Stefan Lundqvist 070-570 12 00

Racecontroller:

Conny Leino 070-607 63 56

Domare:

Urban Jonsson 073-978 59 11

Teknisk chef:

Mats Jonsson 070-554 89 84

Säkerhetschef:

Leif Gilberg 073-068 28 52

Miljöchef:

Olle Lundberg 070-591 52 05
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kyrkberget, Storvik

Tidsplan:

Fredag:
Administrativ incheckning & besiktning 18:00-20:00

Lördag:
Administrativ incheckning & besiktning 07:00-08:00
Förarsammanträde 08:30
Första start 09:00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan samt på raceoffice.se efter tävlingen.

Tävlingens genomförande:

Alla förare erbjuds köra 3 kvalheat om 3 varv med poängberäkningen 7, 5, 4, 3,
2 & 1 poäng.
Vid särskiljning till finaler gäller högst poäng efter 3 kvalomgångar, vid lika
poäng särskiljning
efter heat 3, 2, 1 & därefter lottning.
Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret
minst en gång per
heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen.
Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan.

A+B-final vid minst 18 startande i respektive klass. C-final vid minst 24
startande i respektive
klass.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 160 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

160

Startordning:

Junior, dam, veteran, senior.

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st. bilar i bredd. Startmetod via ljussignal.

Miljö:

Se G6

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart startas heatet om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför det uteslutning av denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur heat.

Avgifter:

Senior 300 kr.
Junior 200 kr (Gestrikes juniorer åker gratis).
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen om inte minst 75
st. deltagare
anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Gällande anmälningar: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 070-647 64 42, Leif Gilberg 073-068 28 52

Återbud, telefonnummer:

Skall meddelas senast 48h före tävlingens start via sms till 073-806 63 54. Vid återbud senare än 48h före tävlingens start, erlägges en WO-avgift på 500:-

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

gestrikert@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se