Inbjudan till HALLSBERGS MOTORKLUBB

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

HALLSBERGS MOTORKLUBB

Tävling:

Höstracet, Delade klasser

Tävlingen inlagd:

2022-08-12

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fia Häggberg 070-3218931 Madelaine Lundin 0735-596908

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Svensson/Erika Svensson

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070-4964135

Teknisk chef:

Jocke Holm

Säkerhetschef:

Patrik Flink

Miljöchef:

Fredrik Nederfelt
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hallsbergs Motorklubb Vissboda 905

Tidsplan:

Fredag:
Depån öppnar 16.00
Anmälan och besiktning 17.00 - 20.00

Lördag:
Anmälan öppnar 06.00 - 07.45
Besiktning 06.00 - 08.00

Föraroverallen ska var på vid besiktningen samt övrig utrustning
Skall vara väl synlig.

Förarmöte 08.30

Första start 09.00


Resultatlistan anslås:

På anslagstavla vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Seniorer kör delade klasser, Fram och Bakhjulsdrivet.
Detta ska anges i under övrigt i anmälan.

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske.
Heaten omfattar 3 varv och finalen körs 5 i varv.

Poängen utdelas efter passerande målflagg. 7,5,4,3,2,1
Vid eventuell särskiljning tillämpas omgång 3,2,1 därefter lottning.

Vid fler än 24 st i respektive klass körs C final.

Runner up tillämpas.

Runner up har 5 min på sig att tanka och reparera bilen.
Detta sker på avsedd plats.

Rödflaggat heat körs omgående efter uppställt heat.
Endast tankning och påfyllning av vatten får ske.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer FWD, Senior RWD, Dam, Junior

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st Totalt

Startordning:

Junior, Dam, Senior Fwd, Senior Rwd

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Enligt G6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart första gången i heatet sker ingen bestraffning, vid andra tjuvstart av samma förare i samma heat blir det uteslutning.

Däckbegränsning:

Gällande reglementet dock utan dubb.

Avgifter:

Senior och dam 300 kr
Junior 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga som har kört final.

Föraroverall skall bäras vid prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Camilla Flink 076-1268207

Återbud, telefonnummer:

Petra Hjärtmyr 070-2883124 endast sms

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

folkrace.hmk@gmail.com

Övrigt
Kom ihåg att anmäla om ni delar bil i anmälan och vilken klass FWD eller RWD.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se