Inbjudan till Strängnäs AMS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Strängnäs AMS

Tävling:

Höstracet

Tävlingen inlagd:

2022-08-17

Tävlingsdatum:

2022-09-24

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tony Larsson 073-3503552

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Norman

Racecontroller:

Anders Larsson

Domare:

Erik Lindholm 070-5551021

Teknisk chef:

Filip Edstein

Säkerhetschef:

Filip Edstein 0706269182

Miljöchef:

Filip Edstein 0706269182
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Härads motorstadion

Tidsplan:

Anmälan sker i klubbstugan
Fredag : 18-19,30
Lördag : 6:30-8:30

Besiktning på fredagen 18:00-20:00 på startplattan

Besiktning på lördagen 06:45-9:00 på startplattan

Förarmöte 9:15 på startplattan


Första start 10:00

Funktionärsmöte vid speakertornet 9:30

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid speakertornet

Tävlingens genomförande:


Tävlingen kommer köras i 3st kval omgångar samt finaler. Runer-up tillämpas i finalerna.
Altenativspår kommer tillämpas.
Alla ska köra altenativet 1 gång under varje heat samt finaler.

Klasser:
Seniorer
Dam/vet
junior

Antal finaler i respektive klass meddelas i PM1

Kvalen omgångarna körs i 3 varv, finaler i 5 varv.

OM NI INTE KAN KOMMA FRAM DIREKT TILL FINAL SÅ SKICKA FRAM ÄN MEKANIKER
ELLER
ETT OMBUD SOM FÅR VÄLJA SPÅR OM DETTA INTE SKER SÅ SKER LOTTNINGEN MED
FUNKTIONÄR SOM ÄR UTSED AV TÄVLINGSLEDNINGEN.

Dam/veteran ingår i seniorklassen vid mindre än 12 startande vid anmälans utgång.

7 poäng till vinnaren, 5 till tvåan, 4 till trean o s v.
Vid lika poäng, räknas bästa poäng i senast körda heat o s v. Vid lika resultat hela vägen,sker
lottning vid speakertornet.

Vid rödflagg åk direkt till startplattan åk ej till serviceplatsen, Den som orsakat rödflagg får ej
vara med vid omstart, rödflaggad final körs om direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Kommer att meddelas PM beror på hur det ser ut med delade bilar

Startuppställning:

6 bilar i rad

Miljö:

Se G6

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart måste föraren köra altenativspåret 2 gånger. Vid två tjuvstarter av samma person sker uteslutning ur gällande omgång.

Däckbegränsning:

EJ tillåtet

Avgifter:

Seniorer och dam/veteran 300 kr

Juniorer 200 kr

Sen avanmälan 500 kr

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltar i prisutdelningen som sker i direkt anslutning till
tävlingen skall vara iklädd ren och väl knäppt föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Tony Larsson 073-3503552 eller Filip Edstein 070-6269182

Återbud, telefonnummer:

Filip Edstein 070-6269182

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

sams.kansli@gmail.com

Delade bilar
Ska meddelas vid anmälan, vilka som delar bil och klass.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se