Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap

Tävling:

Höstracet dag1, partävling Vimmerby MS

Tävlingen inlagd:

2022-08-22

Tävlingsdatum:

2022-10-01

Sista anmälningsdatum:

2022-09-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42, Leena Tidman 070 – 313 21 07, Maria Eckhoff 073- 383 75 28.

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Mats Myrberg 073- 057 01 46.

Domare:

Åke Gustavsson 073- 061 39 87.

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 072- 843 32 58, Bitr. Danny Eckhoff 072- 358 66 89.

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073- 058 39 41.

Miljöchef:

Dennis Stridh 070- 654 10 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen 076-8148642

Tidsplan:

Anmälan (i klubbstugan) 06.30-08.00

Besiktning (på startplattan) 06.40-08.20

Förarsammanträde (startplattan) 08.30

Första start 09.00

Hemmaförare anmäler er 06.15 och besikta direkt och hjälper sedan till i besiktningen, eller
andra uppdrag, Räkna med att ni kommer behöva anmäla 1 funktionär för att få köra tävlingen.
Mer info kommer i PM.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Slutgiltiga resultatlistor kommer ut på www.vimmerbyms.com

Tävlingens genomförande:

Paret består av 2 st förare som kör varsin bil i samma heat. Dam, veteran och Senior kan
bilda lag. Junior bildar lag med juniorer. Alla kör 3 omgångar, Parets gemensamma poäng i
samtliga omgångar räknas ihop. Vid lika poäng till final räknas lagets gemensamma poäng i
omgång 3, 2, 1 och därefter sker lottning utav tävlingsledningen. I varje final kör 3 st lag,
deras poäng nollställs. Det delas ut poäng i finalerna, det par som får ihop mest poäng
vinner. Om något par får lika poäng i finalen vinner det par som har högst enskilt poäng i
finalen. Juniorer kör A-final, B-final vid minst 9 anmälda lag och vid mer än 16 lag anmälda
22/9 körs även C-final. Seniorer kör A, B, C och vid mer än 50 lag anmälda 22/9 körs även
D-final. Poäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Poäng delas ut efter passerande av målflagg.
Heaten körs 3 varv, finaler 5 varv.

Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om.

Startmetod: Ready to race- skylt och startljus, när rött slocknar är det start.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej
upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning
och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta
ska ske på av arrangören anvisad plats.

Gällande 2-minutersregeln. FR 7.4
Om en förare är sen fram till sitt heat kommer förarens namn och nummer ropas ut i
högtalare av speaker. Därefter startas 2 minuter på ett tidtagarur och en lampa på
startkurens tak börjar blinka. När lampan slutar blinka är tiden ute. Är inte föraren framme
på startplattan när tiden är slut, nekas denne start i det heatet.

Skriv vem du kör i ”par” med under övrig information
Parets bilar bör vara målade likadant.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Min 20 seniorpar / max 64 seniorpar. Vid över 64 seniorpar anmälda 22/9 så upprättas reservlista, reserverna rings in vartefter återbud inkommit.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 20 seniorpar / max 64 seniorpar. Vid över 64 seniorpar anmälda 22/9 så upprättas reservlista, reserverna rings in vartefter återbud inkommit.

Startordning:

Senior, junior

Startuppställning:

Max 6 bilar

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Senior 300 kr(per person)

Junior 200 kr (per person)

Efteranmälningsavgift 100:- (per person).
Arrangören beslutar om det är möjligt med efteranmälning.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelningen sker vid klubbstugan efter anbudstidens utgång.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42. Efter kl 17.00

Återbud, telefonnummer:

Leena Tidman 070-313 21 07 efter kl. 17.00. Återbudet måste bekräftas. Ej anmälan om återbud debiteras med wo-avgift enligt folkracereglementet.

Anmälan till:

Anmälan via anmälan Online och ska vara arrangören tillhanda senast torsdagen den 22 september 2022.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se


Övrig:


Skriv vem du kör i ”par” med under övrig information
Parets bilar bör vara målade likadant.

Reserver: Vid över 64 seniorpar anmälda 22/9 så upprättas reservlista, reserverna rings in
vartefter återbud inkommit.
Reserverna rings in fram till klockan 17.00 torsdag 29 september 2022.

El kommer bara ges till funktionärer. Depåtystnad gäller mellan 22:30-05.30 natten till
1/10.Gäller även elverk.

Delade bilar: Vid anmälan tävlingsdagen kommer det finnas en lista där ni fyller i alla
startnumren. Ni kan inte anmäla / ändra delad bil efter att dagens första heat lämnat
startplattan.

ANBUD:
Bilen kan vara anbudsbefriad lördag om den ska gå även söndagen 2/10.Är bilen anmäld att
delta båda dagarna men ni vill ha den på bud redan på lördagen. Måste detta meddelas
tävlingsledningen innan första start i seniorernas 3 omgång. Bilen ska då vara på utsedd
plats av Vimmerby MS på söndagen. Förtydligande gällande söndagens anbudsförfarande
sker genom PM.


Slumpmässiga alkotester kan komma att ske under hela dagen.Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se