Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap

Tävling:

Höstracet dag 2 Vimmerby MS.

Tävlingen inlagd:

2022-08-22

Tävlingsdatum:

2022-10-02

Sista anmälningsdatum:

2022-09-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42, Leena Tidman 070 – 313 21 07, Maria Eckhoff 073- 383 75 28.

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Mats Myrberg 073- 057 01 46

Domare:

Åke Gustavsson 073- 061 39 87.

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 072- 843 32 58, Bitr. Danny Eckhoff 072- 358 66 89.

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073- 058 39 41.

Miljöchef:

Dennis Strid 070–654 10 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen 076-814 86 42

Tidsplan:

Anmälan (i klubbstugan) 06.30-07.45

Besiktning (på startplattan) 06.40-08.00

Förarsammanträde 08.10

Första start 08.30

Hemmaförare anmäler sig 06.20 och besiktar sedan direkt och hjälper sedan till i besiktningen,
eller andra uppdrag.
Räkna med att ni kommer behöva anmäla 1 funktionär för att få köra tävlingen. Mer info
kommer i PM.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Slutgiltiga resultatlistor publiceras på hemsidan efter tävlingen. www.vimmerbyms.com

Tävlingens genomförande:

Damer, seniorer, juniorer.
Alla klasser kör 3 omgångar.

Alla klasser kör A, B och C -final.

Finalerna körs med runnerup. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren
har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runnerup platsen. Tidtagning sker
av arrangören

Poäng delas ut efter passerande av målflagg 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid lika poäng räknas omgång
3, 2 ,1 därefter sker lottning utav tävlingsledningen.
Heaten körs 3 varv, finaler 5 varv.

Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om.

Startmetod: Ready to Race- skylt och ljussignal. Starten går när röd lampa slocknar.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej
upp genom lottningsfållan)
Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det
tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören
anvisad plats.

Gällande 2-minutersregeln. FR 7.4
Om en förare är sen fram till sitt heat kommer förarens namn och nummer ropas ut i
högtalare av speaker. Därefter startas 2 minuter på ett tidtagarur och en lampa på
startkurens tak börjar blinka. När lampan slutar blinka är tiden ute. Är inte föraren framme
på startplattan när tiden är slut, nekas denne start i det heatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 90 seniorer max 42 damer. Vid över 90 seniorer och 42 damer anmälda 22/9 så upprättas reservlista

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 90 seniorer max 42 damer. Vid över 90 seniorer och 42 damer anmälda 22/9 så upprättas reservlista

Startordning:

Dam, Senior, Junior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Senior 300 kr.
Junior 200 kr.

Efteranmälningsavgift 100 kr. Arrangören beslutar om det är möjligt med efteranmälning.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning efter anbudstidens utgång vid prispallen vid klubbstugan

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42. Efter kl 17.00

Återbud, telefonnummer:

Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag till tävlingsledaren Leena Tidman 070-313 21 07 efter kl 17.00.Återbudet måste bekräftas.

Anmälan till:

Anmälan via anmälan Online och ska vara arrangören tillhanda senast 22 september 2022.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se


Övrigt :


Reserver:
Vid över 90 seniorer och 42 damer anmälda 22/9 så upprättas reservlista för dessa
respektive klasser, reserverna rings in vartefter återbud inkommit.
Reserverna rings in fram till klockan 17.00 fredag 30 september 2022.

Slumpmässiga alkotest kan förekomma under hela tävlingsdagen

Delade bilar: Vid anmälan tävlingsdagen kommer det finnas en lista där ni fyller i alla
startnumren. Ni kan inte anmäla /ändra delad bil efter att dagens första heat lämnat
startplattan.

El kommer bara kunna ges till funktionärer. Depåtystnad gäller mellan 22:30-05.30 natten till
2/10.Gäller även elverk.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se