Inbjudan till Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Tävling:

Trade It Potatisracet 2-dagars

Tävlingen inlagd:

2022-08-23

Tävlingsdatum:

2022-10-01 -> 2022-10-02

Sista anmälningsdatum:

2022-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer +358400745076

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Björkman Tobias +3584575541503

Domare:

Lindroth Kaj +3584573134186

Teknisk chef:

Mattsson Daniel +3584570229615

Säkerhetschef:

Mäkilä Patrik +358404812900

Miljöchef:

Danielsson Jonas +3584573424023
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

FREDAG
kl. 13.00 Depån öppnar
kl. 18:00-20:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 18:00-20:00 Besiktning på banan

LÖRDAG
kl. 08:00-09:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 08:00-09:00 Besiktning på banan
kl. 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 10:30 Förarmöte i depån
kl. 11:00 Start

SÖNDAG
kl. 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 10:30 Förarmöte i depån
kl. 11:00 Start

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan efter avslutad tävling

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre klasser: Junior, Dam/Veteran
och Senior. Om anmälda i klassen
Dam/Veteran inte uppnår minst 10 deltagare , så
körs klassen ihop med senior.

Lördag
Samtliga klasser körs tre omgångar med fyra
varv/heat.

Söndag
Samtliga klasser körs två omgångar med fyra
varv/heat.

Finaler
A,B,C final för seniorer.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antalet
startande

"Runner up" tillämpas i finalerna som körs i fem
varv.

Alternativspåret körs en gång/heat och även i
finalerna.
Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.
Särskiljning vid lika poäng sker enl. placering i
omgång 5,4,3,2,1 och därefter lottning.

Vid < 30 deltagare genomförs tävlingen som
endagstävling enbart under lördagen.

Om tävlingsbilen förs bort från området under
någon av nätterna fredag till lördag eller
lördag till söndag skall vagnsboken lämnas till
tävlingsledaren.

Förarna kan byta heat om teknisk orsak finns och
om annan förare är villig att byta
plats. Ändringen anmäls till sekretariatet.

Bilar som avanmäler sig under lördagen går på anbud 15 min. efter att listan anslagits.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max: 100 Seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista om >100 Seniorer är anmälda

Startordning:

Juniorer, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Sex (6) bilar i bredd med "Ready to race" följd av lampstart

Miljö:


Åtgärd vid tjuvstart:

Två (2) st. tjuvstarter av samma ekipage leder till uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Juniorer 200SEK/20€
Övriga 300SEK/30€
Vid återbud senare än 48 timmar före tävling skall
en administrativ avgift om 500SEK/50€
erläggas.
Vid "force majeure" äger arrangören rätt att i
samråd med domaren avlysa tävlingen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut.

Upplysningar, telefonnummer:

Mäkilä Patrik +358404812900

Återbud, telefonnummer:

Mäkilä Patrik +358404812900

Anmälan till:

Mäkilä Patrik +358404812900

E-post:

makilapatrik@gmail.com

Hemmaförare:
Hemmaförare SKALL anmäla en funktionär till tävlingen i rutan "Övrig
information" vid anmälan samt hjälper även till med uppstädningen av området efter avslutad
tävling.

Tävlingslicens:
Förare, tänk på att det går att lösa endagslicens via LOTS!

Tänk på:
Boka er resa i god tid p.g.a. stort tryck
på båtarna! Eckerö Linjen bokningskod FRACE22.
Viking Line så mailar man till sportaland@vikingline.com och där anger man uppgifter på
deltagare, namn och födelsetid, uppgifter på fordonet, höjd och längd.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se