Inbjudan till Örnsköldsviks Motorklubb Folkrace

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Örnsköldsviks Motorklubb Folkrace

Tävling:

Leif Norberg Racet (Final Höga kusten CUP)

Tävlingen inlagd:

2022-08-23

Tävlingsdatum:

2022-10-08

Sista anmälningsdatum:

2022-10-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Johansson, 0703567297

Biträdande Tävlingsledare:

Stig-Roland Bohman, 073-0650158

Racecontroller:

Tobias Nordin, 0705622527

Domare:

Christer Söderström, 0706830660

Teknisk chef:

Mikael Asplund, 070-6898024

Säkerhetschef:

Patrik Häggblad, 0768323592

Miljöchef:

Anders Knutsson, 0706693027
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Klingre Motorstadium

Tidsplan:

Fredag:
Depån öppnar kl. 17.00.
Anmälan kl. 17.00 - 19.00.
Besiktning kl.17-skymning, tills teknisk chef tar beslut om att det är för mörkt.

Lördag:
Depån öppnar kl. 06.00.
Anmälan kl. 07.00-09.00.
Besiktning kl. 07.00-09.00.
Funktionärsammanträde kl. 09.15.
Förarsammanträde kl. 09.30.
Första start kl. 10.00.

Resultatlistan anslås:

Raceoffice.se och anslås på anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser; Junior, Veteran, Dam ,Senior,
- Startspåren är förlottade av dataprogrammet enligt heatlistan.

Vid färre än 6 veteraner lottas de in bland seniorerna (herrarna)

Lördag;
Samtliga förare kör tre kvalomgångar á tre varv. 6-bilsheat
OBS! Vid färre än 70 anmälda körs 4 kvalomgångar , över 70 anmälda körs 3
kvalomgångar!

Finaler: Senior A-B-C Dam A-B Junior A-B Ev. Veteran (A)
Runner up kommer att tillämpas i samtliga finaler.

Poängberäkning; 7-5-4-3-2-1

Särskiljning vid lika poäng; (4)-3-2-1
Vid lika särskiljning sker lottning via dator.

Arrangören kommer att tillämpa alternativspår som skall köras en gång
av samtliga förare per heat.

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren
avlysa tävlingen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Obegränsat

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 200

Startordning:

junior, veteran, dam, senior

Startuppställning:

6 bilar på startplattan

Miljö:

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i ett kvalheat dras det av 2 poäng av de inkörda poängen i heatet. Man kan dock aldrig få negativa poäng. Vid andra tjuvstarten i samma heat blir man utesluten ur heatet. Vid tjuvstart i final sätts man under observation vid första tjuvstart

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Anmälningsavgift; Senior, Veteran och Dam 300 kr
Juniorer gratis! via ÖMKungdom

Efteranmälningsavgift debiteras 200 kr
OBS! Avanmälan sker senast 48h innan tävlingsdagen annars debiteras
en administrationsavgift
på 500 kr!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister, pokaler samt övriga priser sponsras av Leif Norberg Åkeri.

CUP-priser kan förekomma.

Upplysningar, telefonnummer:

Marlene Häggblad, 070-564 86 52

Återbud, telefonnummer:

Elina Johansson , 073-835 63 84

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

omkfolkrace@gmail.com

Höga Kusten CUP

Final i cupen.


Info under tävling

Inga förare lastar eller lämnar depån förens hela anbudsförfarandet är klart. Ingen förare
lämnar depån förens protesttiden á 15 min efter sista anbudet är klart.

Vid anbuden ska anbudslapparna och startbekräftelsen vara korrekt ifyllda innan,
anbudsläggaren ansvarar själv för att räkna pengarna som läggs i kuvertet.Caféteria

Vattnet i klubbstugan går EJ att dricka!

Toaletter finns i klubbstugan samt ute.
Hamburgare, dricka, fika, godis mm finns att köpa i caféterian i
klubbstugan samt korvmojjen
uppe på publikplats.

Vi tar swish och kontanter.

Depå

Ström kommer EJ att tillhandahållas.
Cyklar och andra minifordon är förbjuden från fredag - tävlingens slut, se reglemente.
Håll hundar kopplade och får EJ tas med in i klubbstugan.

Sociala Medier

Facebook; ÖMK Folkrace & ÖMKungdom
Instagram; omkfolkrace & omkungdom
Mejl; omkfolkrace@gmail.com
Hemsida; www.ornskoldsviksmk.se

Håll koll på våra sociala medier för mer information runt omkring
tävlingen som kommer att
publiceras eftersom!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se