Inbjudan till SMK Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Trollhättan

Tävling:

Västkustcupen sista deltävlingen

Tävlingen inlagd:

2022-09-03

Tävlingsdatum:

2022-10-08

Sista anmälningsdatum:

2022-10-01
Funktionärer

Tävlingsledare:

Cathrine Eriksson 0705-641052

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Krister Johansson 0703-332332

Domare:

Siv Karlsson 0761-124213

Teknisk chef:

Sonny Andersson 0736-513943

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström 0739-028154

Miljöchef:

Samuel Andersson 0707-255627
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedeängsbanan Trollhättan

Tidsplan:

Anmälan i depån kl 07:30-09:00
Besiktning i övre depån kl 07:30-09:00
Förarsammanträde vid prispallen i depån kl 09:30
Första start kl 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås på anslagstavlan depån löpande under tävlingen.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs i tre kvalomgångar med efterföljande finaler med runner up.

Kvalomgångarna körs tre varv och finalerna fem varv. Banan har ett alternativspår som ska
köras en gång per heat, om man missar det bestraffas det med svartflagg i heatet.
Poängberäkning: heatseger 7 poäng sedan 5, 4, 3, 2 och 1. Särskiljning inför finaler bäst
placering i omgång 3, 2 och 1 om det är lika efter det sker lottning av tävlingsledningen.

Vid 15 startande i Junior respektive Dam klass körs A- och B-final.
Vid 40 startande i senior körs A-, B-, C- och D-final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer. Om man delar bil ska det anges på anmälan under övriga upplysningar.

Antal startande i respektive klass:

Senior 60 startande, Dam 30 startande.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

Meddelas tävlingsdagen

Startuppställning:

Upp till 6 bilar i bredd med ljusstart

Miljö:

Samtliga tävlingsfordon ska ha presenning, uppsamlingskärl samt brandsläckare på depåplatsen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartat tilldelas varning. Vid två tjuvstarter i samma heat, uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Startavgift Senior och dam 300 kr
Startavgift Junior 200 kr
Efteranmälningsavgift 200kr, Efteranmälan i mån av plats.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker i depån efter anbudstidens utgång.

Upplysningar, telefonnummer:

Martin Andersson, 0762-722891

Återbud, telefonnummer:

Angelica Askengren Berg 0709-407610

Anmälan till:

Anmälan sker via anmälanonline.se

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Hemmaförare:
Vi behöver er hjälp att bemanna tävlingen och vill att ni anger namn och
telefonnummer till två personer, gärna fler, som kan hjälpa till som funktionärer under tävlingen.
Detta anges under övriga upplysningar. Efter tävlingens avslutande ska ni även hjälpa till att
iordningställa området, t ex städa och ställa in material som använts. Tack på förhand.

Funktionärer:
De som tjänstgör under tävlingen ska samlas vid det röda huset uppe på
banan kl 09:15 på tävlingsdagen för att erhålla placering om det inte meddelats tidigare.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se